Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00627 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vraag Ivago om 5 miljoen extra werkingsbudget

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00627 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vraag Ivago om 5 miljoen extra werkingsbudget 2022_MV_00627 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vraag Ivago om 5 miljoen extra werkingsbudget

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind oktober was in de pers te lezen dat Ivago op jaarbasis 5 miljoen extra vraagt aan het Gentse stadsbestuur om zijn dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren. Ivago geeft hiervoor als argumenten dat de huisvuilophaling en de uitbating van de recyclageparken een pak duurder zijn geworden door de gestegen energieprijzen en personeelsuitgaven. Die gestegen kosten worden niet gecompenseerd door extra inkomsten.

De netheid van onze stad is vanzelfsprekend een prioriteit. Ivago moet zijn dienstverlening naar behoren kunnen blijven uitvoeren: de inzet voor de properheid van ons openbaar domein of de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten verminderen of afbouwen, zou een verkeerde keuze zijn.

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 16/11/2022 - 10:41

Toelichting

Vandaar mijn vragen:

  1. Wat is de reactie van de schepen op de vraag van Ivago?
  2. Heeft de schepen ter zake al overlegd met Ivago? Wat is het resultaat hiervan?
  3. Welke oplossing ziet de schepen? Kan de schepen garanderen dat de tarieven voor de Gentenaars niet zullen stijgen?

 


 

Bespreking

Antwoord

Op een moment dat de inflatie boven de 10% zit, is het allesbehalve verwonderlijk dat een organisatie als IVAGO, met meer dan 70 mio EUR bedrijfskosten per jaar, 5 mio extra nodig heeft om het budget rond te krijgen.

Maar uiteraard geldt dat voor de hele Groep Gent. Of bij uitbreiding: alle huishoudens.

Dat is de uitdaging waar het College, de verbonden rechtspersonen, waaronder IVAGO, heel hard aan het werken zijn om tegen december een budget te kunnen voorleggen aan deze Raad dat de opgelegde voorwaarden inzake evenwicht in 2025 doorstaat. 

Het punt had evengoed beantwoord kunnen worden op de commissie verzelfstandiging van begin deze maand. De aanpak inzake budget 2023 IVAGO werd vorige maand in de Raad van Bestuur IVAGO worden besproken, waar ook uw vertegenwoordiger zit.

In deze aanpak zal globaal gestreefd worden naar keuzes maken, waarbij onder beleidsprioriteiten voor deze Stad uiteraard netheid zal zitten. Maar zoals gezegd, we moeten met het hele College de puzzel leggen.

Wat betreft tarifering: ook dat maakt voorwerp uit van de mogelijke maatregelen om het budget weer op orde te krijgen. Maar ook daar verwijs ik naar GR december. De onderhandelingen lopen en daar kunnen geen voorafnames op gebeuren. Niet aan uitgaven, niet aan ontvangstenzijde. 

Conclusie: het kwam misschien wat verrassend over in de pers. De budgettaire uitdaging was dat echt niet, noch bij mij, noch bij de stad. En de knopen worden binnenkort doorgehakt met de verschillende partners en stakeholders en teruggekoppeld op de gemeenteraad van december. 

wo 23/11/2022 - 13:22