Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00628 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Wegwerken asbest in stedelijke jeugdinfrastructuur

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00628 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Wegwerken asbest in stedelijke jeugdinfrastructuur 2022_MV_00628 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Wegwerken asbest in stedelijke jeugdinfrastructuur

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

wo 16/11/2022 - 11:22

Toelichting

In 2021 stelde ik een vraag over aanpak van asbest in jeugdinfrastructuur. Uit het antwoord bleek dat er toen nog altijd acht locaties waren in beheer van de stad waar asbest aanwezig is, zij het met het volgens de asbestinventaris laagste prioriteitsniveau (P3). Concreet ging het om volgende locaties:

 • Antwerpsesteenweg 763 – Jeugdhuis Oude Bareel 
 • Blazoenstraat 9 – Spelotheek Speelvogel + vzw Jong 
 • De Naeyerdreef 2 – Jeugdwerking poortgebouw “De Vijvers” 
 • Dorpstraat 12 – “kerksken” (jeugdwerking) 
 • Driesstraat 99 – vzw Jong + Spelotheek Toverboom 
 • Gijzelstraat 12 – scouts De Woudloper 
 • Nachtegaalstraat 8-10 – VKSJ Sint-Lieven 
 • Sint-Kruis-Winkeldorp 17 – Chiro Totem  

Vanuit de Vlaamse Overheid moeten tegen 2034 alle asbesttoepassingen aan de buitenschil van overheidsgebouwen gesaneerd zijn. Tegen 2040 moeten alle andere asbestmaterialen die eenvoudig bereikbaar zijn en/of in een slechte staat zijn verwijderd worden.

Vandaar mijn vragen: 

 1. Zijn de acht locaties in kwestie ondertussen asbestvrij gemaakt? Graag de nodige toelichting.
 2. Indien niet: is er al een planning om tegen 2034/40 te voldoen aan wat vanuit de Vlaamse overheid wordt opgelegd? Welke budgetten worden er voorzien?

Bespreking

Antwoord

Laat me eerst kort P3 toelichten. P3 is de prioriteit die wordt gegeven aan toepassingen die asbesthoudend zijn maar doorgaans geen gevaar vormen zolang ze niet "geroerd" worden, versta hieronder “zolang de vezels niet kunnen vrijkomen”. In toepassingen zoals venstertabletten of tussendeurdorpels en mastiek in schrijnwerk zijn de asbestvezels “goed gebonden”. Ze komen enkel vrij bij verwering of schade aan de toepassing. 

P3 komt daarom neer op "te verwijderen wanneer er grotere werken aan te pas komen". Wanneer bijvoorbeeld het schrijnwerk vervangen wordt of nieuwe vloeren worden geplaatst, wordt de toepassing asbestvrij gemaakt. In tussentijd wordt de staat van de toepassingen jaarlijks gecontroleerd door een raamcontractant. Bij de controle wordt de integriteit van de asbesthoudende toepassing nagegaan. Ze mag niet op een zodanige wijze beschadigd of verweerd zijn dat asbestvezels kunnen vrijkomen. 

Prioriteiten in saneringen worden opgemaakt op basis van de beschikbare budgetten, de frequentie van blootstelling, de asbestconcentratie, kans op schade (sterkte van de binding) en de samenloop met projecten of werken. Omdat deze werken doorgaans binnen grotere werken worden opgenomen is het eigenlijk niet mogelijk om een exact cijfer te plakken op de asbestverwijdering. 

De verwijdering van de ingewerkte asbesttoepassingen leidt meestal tot hoge herstelkosten. Sanering van “asbestmastiek in buitenschrijnwerk” houdt bijvoorbeeld in dat nieuw schrijnwerk moet worden voorzien.

Ik overloop kort de stand van zaken voor die 8 locaties:

 • In het Jeugdhuis Oude Bareel aan de Antwerpsesteenweg is er een asbestmastiek in buitenschrijnwerk en 1 schouw met asbest. Het asbest is daar gebonden en nog niet verwijderd. 
 • In de Blazoenstraat 9 waar de Spelotheek Speelvogel en vzw Jong zitten, is er in de buitenschil nog 1 schouw met asbest. Asbesttegels op gezamenlijke muur en onderdakplaten werden al verwijderd.
 • Bij Jeugdwerking “De Vijvers” (De Naeyerdreef 2) is de buitenschil asbestvrij.
 • Bij het “kerksken” (jeugdwerking) is er enkel een asbestmastiek in buitenschrijnwerk. Er zijn geen andere toepassingen vastgesteld.
 • In de Driesstraat 99 bij vzw Jong en de Spelotheek Toverboom is er enkel nog asbestmastiek in buitenschrijnwerk. Alle losliggende stukken op de site zijn verwijderd. De steunpilaren binnen bevatten asbest maar zijn ingekapseld waardoor asbestvezels niet kunnen vrijkomen.
 • In de Gijzelstraat 12 bij de scouts De Woudloper is een nieuwe inventaris in opmaak.
 • In de Nachtegaalstraat 8-10 bij VKSJ Sint-Lieven werden geen asbesttoepassingen in de buitenschil vastgesteld. Binnenin bevatten een viertal opbouwkasten asbestplaten. Deze kasten worden verwijderd.
 • In Sint-Kruis-Winkeldorp 17 bij de Chiro Totem is er nog asbestmastiek in buitenschrijnwerk. Binnen moeten pleisterwerk, venstertabletten en tussendeurdorpels nog asbestvrij gemaakt worden.

 

Gelet op de termijn waarbinnen de saneringen van de buitenschil moeten worden gerealiseerd, kan de doelstelling 2034 worden gehaald. Gezien werken aan de buitenschil ook herstellingen en afwerkingen binnen teweegbrengt (bv. Vervangen venstertabletten) zal ook de binnenschil tegen 2034 al grotendeels asbestvrij zijn. 

wo 23/11/2022 - 09:36