Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00629 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Diversiteit en beeldvorming bij technische diensten

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00629 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Diversiteit en beeldvorming bij technische diensten 2022_MV_00629 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Diversiteit en beeldvorming bij technische diensten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In het strategisch kader voor een divers en inclusief personeelsbeleid is het heel duidelijk dat diversiteit deel uitmaakt van het DNA van Stad Gent als werkgever.

Het is daarom belangrijk om in al onze communicatie en in alle beleidsdomeinen diversiteit en inclusie uit te stralen. 

Dit wordt vaak geassocieerd met de zachte sectoren in onze organisatie, maar u bent ook schepen van de technische diensten die instaan voor onderhoud, renovaties en nieuwbouwprojecten.

ik heb hierbij volgende vragen:

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

wo 16/11/2022 - 17:27

Toelichting

Hoe ondersteunen we het personeel van Stad Gent om die inclusieve gedachten uit te dragen in de dagelijkse werking?

Hoe pakken we dat bijvoorbeeld aan bij de technische diensten die gebouwen ontwerpen voor de Gentenaars?

Bespreking

Antwoord

Dank voor uw vraag over het departementaal actieplan diversiteit en inclusie van het departement Facility Management.

We werken binnen dit actieplan actief aan diversiteit en inclusie in functie van het welzijn van onze medewerkers maar we focussen ook op onze technische communicatie van bouwprojecten naar de Gentenaars en betrokkenen. 

Sinds oktober is er een extra clausule toegevoegd in alle bestekken van het departement FM. Deze dient om al het beeldmateriaal (renders die een concreet idee geven hoe het bouwproject er zal uit zien) van bouwprojecten een weerspiegeling te laten zijn van onze Gentse samenleving.

Deze extra clausule, 'diversiteit in visualisatie', wordt toegevoegd aan deel II van deze bestekken onder 'uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht’. De volgende tekst wordt hierbij meegegeven:

"Gent evolueert naar een superdiverse samenleving op het vlak van taal, leeftijd, gender, migratieachtergrond, kansen, gezinssituatie, … In de stadscommunicatie streven we naar een representatieve beeldvorming die bijdraagt tot het draagvlak voor deze stedelijke diversiteit.

De opdrachtnemer zorgt daarom dat de visualisaties die de projecten voorstellen aan een intern of extern publiek (projectschetsen, renders, video, e.d.m.) een weerspiegeling zijn van haar inwoners en de stedelijke realiteit. Deze beeldvorming gebeurt niet stereotiep en vermijdt onbedoelde framing. 

De opdrachtnemer stelt de stad deze beelden gratis als bronbestand ter beschikking (indesign-, illustrator- of photoshop pakketten) voor verder gebruik in de stedelijke communicatie."

We zorgen er dus voor dat onze medewerkers in wat ze doen de diversiteit van onze stad reflecteren. Parrallel werken we ook intern aan hoe we werken en het beter afstemmen van onze werking op de diversiteit binnen ons personeelsbestand. 

Heel concreet, ook in de visualisatie van bouwprojecten, zal de superdiverse samenleving weerspiegeld zijn, zodat Gentenaars hun dagdagelijkse realiteit herkennen. 

wo 23/11/2022 - 09:34