Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Werk en Activering (SO)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Vredeshuis

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling;
  • De wijziging van de verloning voor de jobstudenten;
  • De toevoeging van drie nieuwe functies.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Departement Facility Management
Dienst FM Welzijn - team FM

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed