Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 05/12/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Toelichting meerjarenplan 2020-2025/budget 2023 (met globale bijlage voor de raadsleden - zie punten 3 en 4

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Strategie en Organisatie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Cultuurdienst
Bibliotheek
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Publicaties