Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00871 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00871 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00871 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt blijkt de nood aan meer sport- en beweegaanbod voor jongeren, waaronder basketbal. Ghent Basketbal vzw, Oude Schaapmarkt 11A, 9000 Gent, is een organisatie die in andere stadswijken (Muide-Meulestede-Afrikalaan en Rabot) een waardevol en succesrijk gelijkaardig aanbod realiseert.
Voor een deeltje van de werking in Muide-Meulestede-Afrikalaan heeft de organisatie al een subsidieovereenkomst met de Stad via de Jeugddienst (gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020). Gezien de andere locatie en de uitbreiding van de opdracht wordt gekozen voor een nieuwe overeenkomst en niet voor een addendum.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijk Nieuw Gent heeft, hoewel veel inwoners, slechts een beperkt vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.
Naast een investering in nieuwe infrastructuur wil de Stad Gent via het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' ook de vrijetijdsmogelijkheden en de betrokkenheid op de wijk voor inwoners van Nieuw Gent vergroten.

Op sportvlak kwam er uit de participatietrajecten een extra vraag naar basketbal voor kinderen en jongeren. Zowel naar eerder vindplaatsgerichte acties als naar een sportclubstructuur. 

De verschillende diensten betrokken in de sociale stuurgroep van het project Nieuw Gent Vernieuwt zijn van mening dat Ghent Basketbal een waardevolle partner is om die verruiming en verbreding van dit aanbod mee te realiseren. 

Daarom wordt er gekozen om de organisatie een subsidie te verlenen ten bedrage van 4.500 euro voor 2022 en 27.000 euro voor 2023. De overeenkomst start op 1 november 2022 en loopt tot 31 december 2023. Na een evaluatie in 2023 wordt deze subsidie mogelijk verlengd tot het einde van de projectperiode van Nieuw Gent Vernieuwt (2025). 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Sportdienst
Budgetplaats 3448100GV
Categorie* E subs.
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2022 4.050 EUR
2023 24.750 EUR
2024 2.700 EUR
Totaal 31.500 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 31.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34481 Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de vzw Ghent Basketball, met zetel Oude Schaapmarkt 11A te 9000 Gent, voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent in de periode 2022 - 2023, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen