Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00872 - Opvolgingsrapportering District09 1e semester 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00872 - Opvolgingsrapportering District09 1e semester 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming 2022_GR_00872 - Opvolgingsrapportering District09 1e semester 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, artikel 6 en artikel 29
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan verwoordt het beleid dat District09 wil voeren om de vooropgestelde missie en doelstellingen voor deze legislatuur te bereiken. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus. 

De decreetgever versterkt de inhoudelijke rapportering naar de raad. De toepassing van de regelgeving impliceert dat er over de realisatie van het meerjarenplan wordt gerapporteerd middels deze opvolgingsrapportering. Deze bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 is gebouwd. De aanrekeningen die in de rapporteringen worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2022. Deze realisaties worden telkens vergeleken met de laatste planningscijfers van de budgetwijziging 2022 die werd goedgekeurd door de raad van bestuur bij besluit van 16 augustus 2022.

De raad van bestuur van District09 stelde de opvolgingsrapportering vast op  2022.  De beslissing wordt toegevoegd in bijlage. 

 

Activiteit

AC34776 District09

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2022, zoals toegevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Besluit RVB_20220912_Opvolgingsrapportering 2022.pdf
  • Opvolgingsrapportering District09 - boekjaar 2022.pdf