Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00884 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 (reeks 4) - dienstjaar 2022 van diverse eredienstbesturen - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00884 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 (reeks 4) - dienstjaar 2022 van diverse eredienstbesturen - Goedkeuring 2022_GR_00884 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 (reeks 4) - dienstjaar 2022 van diverse eredienstbesturen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 43;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een formele wijziging van het meerjarenplan van de eredienstbesturen is noodzakelijk indien:
- in de financiële nota van het meerjarenplan de exploitatietoelage verhoogd is;
- de afspraken bij het meerjarenplan gewijzigd worden;
- het totaal van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen vermeerderd is;
- de financieringswijze van een investering definitief wijzigt.
Het ontwerp van de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de eredienstbesturen van O.L.V. (Mariakerke), Sint-Catharina (Wondelgem) Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Drongen), Sint-Niklaas werden met de Stad Gent besproken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het meerjarenplan speelt een cruciale rol in de verhouding tussen het bestuur van de eredienst en het gemeentebestuur dat tegemoetkomt in de eventuele tekorten van het bestuur van de eredienst. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
Het Eredienstendecreet gaat bij het opstellen van het meerjarenplan uit van een overlegmodel, waarin de centrale besturen van de eredienst hun coördinerende rol ten volle moeten spelen.
De hier voorgelegde meerjarenplanwijzigingen geven geen aanleiding tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden.
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 dienstjaar 2022 - (reeks 4) van de eredienstbesturen van O.L.V. (Mariakerke), Sint-Catharina (Wondelgem) Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Drongen), Sint-Niklaas kunnen bijgevolg worden goedgekeurd.

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Keurt de bij dit besluit gevoegde meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 dienstjaar 2022 (reeks 4) van de eredienstbesturen van O.L.V. (Mariakerke), Sint-Catharina (Wondelgem), Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Drongen), Sint-Niklaas  goed.


Bijlagen

  • MJPW bij BW 2022 OLV (MA)
  • MJPW bij BW 2022 St Catharina (WO).pdf
  • MJPW bij BW 2022 St Dionysius
  • MJPW bij BW 2022 St Gerulfus (DR)
  • MJPW bij BW 2022 St Niklaas