Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00883 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00883 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2022_GR_00883 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 48.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het eredienstbestuur dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen wijzigen.
Een 2e reeks van 8 budgetwijzigingen over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetwijzigingen overschrijden de grenzen van de in het goedgekeurde meerjarenplan/meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er zijn 4  eredienstbesturen die geen beroep doen op een stadstoelage en in aanmerking komen voor kennisneming budgetwijziging 2022:
O.L.V. (Mariakerke)
Sint-Catharina (Wondelgem)
Sint-Godelieve (Wondelgem)
Sint-Niklaas

De voorgestelde budgetwijzigingen 2022 van de hierna vermelde eredienstbesturen komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadbegroting 2022 voor een totaalbedrag van 32.197,21 EUR.
O.L.V. Presenatie: 6.553,09 EUR
Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem): 4.850,00 EUR
Sint-Gerulfus (Drongen): 4.751,25 EUR
Sint-Martinus: 16.042,87 EUR

De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 149.866,90 EUR, opgenomen in de budgetwijziging 2022 (reeks 2) zijn noodzakelijk:
O.L.V. (Mariakerke)
- schilderwerken kerk: 37.000,00 EUR
- herstel kapel: 7.500,00 EUR
- herstel nok: 2.750,00 EUR
- ereloon schilderwerken: 5.000,00 EUR
Sint-Catharina (Wondelgem)
- herstel kerk : 37.587,90 EUR
- herstel pastorie: 7.245,71 EUR
Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem)
- herstel kerk incl. voegwerken: 2.783,29 EUR
Sint-Gerulfus (Drongen)
- herstel kruis + haan: 25.000,00 EUR
Sint-Niklaas
- plaatsen verlichting: 25.000,00 EUR.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PATPAT 
Budgetplaats 347810000
347810000  
Categorie* EI
Subsidiecode NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT 
2022 32.197,21149.866,90
Totaal 32.197,21149.866,90


Voorgestelde uitgaven

€ 182.064,11

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de budgetwijziging 2022 (reeks 2), van volgende eredienstbesturen waarvoor geen beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage:
O.L.V. (Mariakerke)
Sint-Catharina (Wondelgem)
Sint-Godelieve (Wondelgem)
Sint-Niklaas

Artikel 2

Neemt kennis van de budgetwijzigingen 2022 (reeks 2),van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 32.197,21 EUR:
 

O.L.V. Presentatie

 6.553,09 EUR

Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem)

 4.850,00 EUR

Sint-Gerulfus (Drongen)

 4.751,25 EUR

Sint-Martinus

16.042,87 EUR

Artikel 3

Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 149.866,90 EUR  opgenomen in de budgetwijziging 2022 (reeks 2) zijn noodzakelijk.
O.L.V. (Mariakerke)
- schilderwerken kerk: 37.000,00 EUR
- herstel kapel: 7.500,00 EUR
- herstel nok: 2.750,00 EUR
- ereloon schilderwerken: 5.000,00 EUR
Sint-Catharina (Wondelgem)
- herstel kerk : 37.587,90 EUR
- herstel pastorie: 7.245,71 EUR
Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem)
- herstel kerk incl voegwerken: 2.783,29 EUR
Sint-Gerulfus (Drongen)
- herstel kruis + haan: 25.000,00 EUR
Sint-Niklaas
- plaatsen verlichting: 25.000,00 EUR


Bijlagen

 • BW 22 OLV (MA) rks 2
 • BW 22 OLV Presentatie rks 2
 • BW 22 St Catharina (WO) rks 2
 • BW 22 St Dionysius rks 1
 • BW 22 St Gerulfus rks 2
 • BW 22 St Godelieve rks 2
 • BW 22 St Martinus rks 2
 • BW 22 St Niklaas rks 2
 • financiele bijlage BW 22 rks 2