Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 12/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Jaarrapportering EVA's vzw

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27, 1160 Sint-Gillis, en Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), Trierstraat 9, 1000 Brussel betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School. 
    De kosten worden geschat op 300 euro. De overeenkomst loopt tot alle brieven verstuurd zijn naar de betrokken gezinnen, dus de duur van het schooljaar 2022-2023. 

    Daarnaast wordt het vast bureau gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks te verlengen indien dit aangewezen is en er geen inhoudelijke wijzigingen zijn.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
  • Met ‘Gent knapt op’ (GKO) willen de Stad Gent en OCMW Gent ondersteuning voorzien ten behoeve van kwetsbare Gentse eigenaar-bewoners waarvan de woning in slechte staat verkeert en die niet over de financiële middelen beschikken om deze voldoende te renoveren (zogenaamde ‘noodkopers’ of ‘noodeigenaars’). De GKO ondersteuning bestaat uit een financiële tussenkomst via een rollend fonds, sociale begeleiding en bouwtechnische begeleiding.

    Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd het nieuwe reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op 2022-2026 goed te keuren, met inwerkingtreding op datum van bekendmaking en eindigend op 30/06/2026. De inschrijvingsperiode voor kandidaat-gebruikers start op 1 november 2022 en eindigt op 31 september 2024.