Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 08/12/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Toelichting meerjarenplanning 2020-2025/budget 2023 (met globale bijlage voor de raadsleden-zie punten 3 en 4)

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een fietssnelweg F401
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren.

  • Aanvrager: North Sea Port Flanders NV PR met als contactadres John Kennedylaan 32 te 9042 Gent en de heer Peter Van Parys met als contactadres John Kennedylaan 32 te 9042 Gent
   • Adres: Moervaartkaai  en Moervaartstraat , 9042 Gent (afd. 13) sectie E 130 D, (afd. 13) sectie R 19 K, (afd. 13) sectie R 168 G, (afd. 13) sectie R 168/3 B, (afd. 13) sectie R 254/4 B, (afd. 13) sectie R 254 V, (afd. 13) sectie R 260 C, (afd. 13) sectie R 267 D, (afd. 13) sectie R 267 E, (afd. 13) sectie R 279 L, (afd. 13) sectie R 332 G, (afd. 13) sectie R 332 H, (afd. 13) sectie R 386 H en (afd. 13) sectie R 386 L

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, wijziging van een havenweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022096055 aan Moervaartkaai  en Moervaartstraat zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 11 loten bestemd voor eengezinswoningen
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren.

  • Aanvrager : DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV met als contactadres Landegemstraat 10 te 9031 Gent

  • Adres : Hoevestraat  

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om wijziging, van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2022037604 aan Hoevestraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: de ontwikkeling van  het Wonderwoud fase 1 op grondgebied Oostakker en Lochristi
   • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 33 bezwaren (waarvan 29 al besproken in het advies van 27/10/22)

  • Aanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos gevestigd te Havenlaan 88/75 te 1000 Brussel en de heer Dries Desloover wonende te Koning Albert I-laan 1 te 8200 Brugge
   • Adres: Drieselstraat , Gefusilleerdenstraat 60 en Langenaarstraat , 9041 Oostakker (afd. ) sectie D 445 C, (afd. ) sectie D 448 A, (afd. ) sectie D 449 B, (afd. ) sectie D 449 A, (afd. ) sectie D 450 B, (afd. ) sectie D 450 A, (afd. ) sectie D 451 B, (afd. ) sectie D 451 A, (afd. ) sectie D 452 A, (afd. ) sectie D 453 A, (afd. ) sectie D 455 C, (afd. ) sectie D 455 D, (afd. ) sectie D 457/2 H, (afd. ) sectie D 514/2 C, (afd. ) sectie D 514 E, (afd. ) sectie D 516 C, (afd. ) sectie D 517, (afd. ) sectie D 518 A, (afd. ) sectie D 519, (afd. ) sectie D 520, (afd. ) sectie D 643 A, (afd. ) sectie D 644 A, (afd. 17) sectie B 665 B, (afd. 17) sectie B 666 B, (afd. 17) sectie B 670, (afd. 17) sectie B 671, (afd. 17) sectie B 672, (afd. 17) sectie B 673, (afd. 17) sectie B 674, (afd. 17) sectie B 675, (afd. 17) sectie B 676, (afd. 17) sectie B 677, (afd. 17) sectie B 678, (afd. 17) sectie B 679, (afd. 17) sectie B 680, (afd. 17) sectie B 711 A, (afd. 17) sectie B 713 A, (afd. 17) sectie B 714, (afd. 17) sectie B 715, (afd. 17) sectie B 716 A, (afd. 17) sectie B 717 A, (afd. 17) sectie B 718 A, (afd. 17) sectie B 719 A, (afd. 17) sectie B 720 B, (afd. 17) sectie B 720 A, (afd. 17) sectie B 721, (afd. 17) sectie B 722, (afd. 17) sectie B 723, (afd. 17) sectie B 724/2, (afd. 17) sectie B 724, (afd. 17) sectie B 726/2, (afd. 17) sectie B 726, (afd. 17) sectie B 727 en (afd. 17) sectie B 729 A

   

  Aan het college wordt gevraagd de samenvatting en bespreking van de aanvullende elementen uit bezwaren die nog niet werden besproken in het eerder uitgebrachte advies, nog goed te keuren zodat die nog als aanvulling aan de vergunningverlenende overheid kunnen overgemaakt worden.


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022093837 aan Drieselstraat , Gefusilleerdenstraat 60 en Langenaarstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.


 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het oprichten van 2 meergezinswoningen voor sociale huisvesting
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Ascot Construct NV gevestigd te Oude Weg 39 te 9991 Maldegem
   • Adres: Fabriekstraat , 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 229 Y2, (afd. 30) sectie B 229 S2, (afd. 30) sectie B 229 F3, (afd. 30) sectie B 231 T, (afd. 30) sectie B 297 A, (afd. 30) sectie B 298 G, (afd. 30) sectie B 298 L, (afd. 30) sectie B 299 A, (afd. 30) sectie B 300 D, (afd. 30) sectie B 301 E, (afd. 30) sectie B 312 L, (afd. 30) sectie B 610 C, (afd. 30) sectie B 610 B en (afd. 30) sectie B 610 A

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022091536 aan Fabriekstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het toegankelijk maken, verbouwen en inrichten van de crypte in functie van de herbestemming van de Sint-Jozefkerk
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Marc Bauwens namens stad Gent met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent
   • Adres: Bij Sint-Jozef 32, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 66 H2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022078750 aan Bij Sint-Jozef 32 zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst