Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00674 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00674 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring 2022_GR_00674 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, boek III, titel III, 'Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2015 heeft de Stad een overeenkomst met de NV Scholen Van Morgen betreffende het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1. Het schoolgebouw is gerealiseerd door de externe partner NV Scholen Van Morgen volgens het DBFM-principe (Design - Build - Finance - Maintenance). In het kader van dat contract dient de contractpartij gedurende de duur van het contract het gebouw te onderhouden. 

Na ingebruikname van de school is gebleken dat de voorziene onthaal op de eerste verdieping niet toereikend is voor de werking van de school. Daarom is bij de onderhoudsaannemer een offerte gevraagd voor de installatie van een nieuwe balie op het gelijkvloers van het schoolgebouw.

De éénmalige installatiekost is bepaald op 26.585,11 EUR (exclusief btw) en onderhoudskost voor de rest van het contract bedraagt 67,04 €/kwartaal (te indexeren). Deze kosten zullen gedragen worden door het departement Onderwijs gezien dit een nieuwe vraag is. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het iDBFM-contract d.d. 30/06/2015 afgesloten met NV Scholen van Morgen betreffende de installatie en onderhoud van een balie op het gelijkvloers.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijs  Onderwijs 
Budgetplaats 407130000
352080021 
Categorie* E
Subsidiecode SVM.WIN  SVM.WIN
2022 26.585,11    268,16 
2023   268,16
2024   268,16  
2025   268,16  
Later   5.631,36
Totaal 26.585,11   6.704,00

Voorgestelde uitgaven

€ 33.289,11

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde wijzigingscontract en bijvoegsel nr 6 aan het Individueel DBFM-contract d.d. 28/01/2015 aangaande het schoolgebouw (Freinet Middenschool) gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1.