Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00678 - Aanvaarding van een schenking van keukenmateriaal door The Cookware Company - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00678 - Aanvaarding van een schenking van keukenmateriaal door The Cookware Company - Goedkeuring 2022_GR_00678 - Aanvaarding van een schenking van keukenmateriaal door The Cookware Company - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 12°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Departement FM staat in voor de zoektocht en inrichting van locaties voor kleinschalige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

In dit kader werd de Dienst FM Welzijn gecontacteerd door de firma The Cookware Company, Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, met het aanbod een schenking te doen aan Stad Gent van een voorraad nieuw keukenmateriaal - zie lijst in bijlage.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Departement FM is momenteel volop bezig  de opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen klaar te maken in WZC Ter Rive. Hiervoor is o.a. keukenmateriaal noodzakelijk. De aanvaarding van de schenking door The Cookware Company zorgt ervoor dat er geen extra keukenmateriaal door de stadsorganisatie dient te worden aangekocht voor deze locatie.

Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.

Activiteit

AC35173 Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de aanvaarding van de schenking van keukenmateriaal volgens de lijst in bijlage door de firma The Cookware Company, Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen. Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.


Bijlagen