Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Groepsverzekering/employee benefits bij AG voor personeel Ivago

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 20/09/2022 - 20:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Groepsverzekering/employee benefits bij AG voor personeel Ivago 2022_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Groepsverzekering/employee benefits bij AG voor personeel Ivago

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ivago heeft voor alle personeelsleden een groepsverzekering/employee benefits afgesloten bij AG.  Recentelijk werd ik echter op de hoogte gesteld dat er bij het overlijden van een alleenstaande & niet-gehuwde Ivago-werknemer er geen uitbetaling van deze verzekering kon gebeuren, gezien dit enkel maar aan de wettelijke partner toekomt.  

Dit is natuurlijk onbegrijpelijk voor de wettelijke erfgenamen die wel instaan voor het regelen van alle zaken en het betalen van alle kosten die verbonden zijn aan een overlijden. 

Meer nog, dit lijkt me discriminerend te zijn tegenover personeelsleden die bewust kiezen om single te blijven of niet wettelijk willen samenwonen of huwen.

Indiener(s)

Anne Schiettekatte

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 27/07/2022 - 16:07

Toelichting

  • waarom kan de uitbetaling alleen maar gebeuren aan een wettelijke partner?
  • keert het geld van deze verzekering bij ontstentenis aan een wettelijke partner terug naar Ivago?
  • indien het geld terugkeert naar Ivago: 
    • wordt dit geld gebruikt voor bepaalde projecten of sociale doelstellingen binnen Ivago? 
    • kan onderzocht worden om een fonds op te richten om bijvoorbeeld werknemers in een moeilijke situatie bij te staan?
  • Maar bovenal: kan onderzocht worden om - indien er enkel aan een wettelijke partner kan uitbetaald worden - dit in alle polissen van de aangesloten personeelsleden te wijzigen zodat de wettelijke erfgenamen (ouders, broers/zussen, kinderen,...) hier dan recht op openen?

Bespreking

Antwoord

Vragen over het personeelsbeleid van IVAGO de bevoegdheid van de RVB van IVAGO. Daar wordt heel regelmatig personeelspunten geagendeerd en goedgekeurd. Vooruit heeft daar ook een afgevaardigde in zetelen.

Dit gezegd zijnde, ten gronde:

De verzekering waarover het hier gaat, is geënt op het statutaire ambtenarenpensioen. De wettelijke bepalingen die daaraan gekoppeld zijn, stellen dat een uitbetaling bij overlijden alleen mag gebeuren aan de gehuwde of wettelijk samenwonende partner.

Het gaat hier over een risicoverzekering, niet over een fonds. Indien de verzekering niet uitgekeerd wordt, komt dit geld dus ook niet naar IVAGO.

U vraagt ook of onderzocht kan worden om de polis te wijzigen. Dit kan onderzocht worden, maar dat zou betekenen dat er een andere vorm van groepsverzekering ontwikkeld moet worden voor het IVAGO-personeel. Dat heeft natuurlijk een kost en is maar de vraag of het wenselijk is om die kost daarin te investeren en niet in iets anders. Ik doe daar geen voorafname rond. Dit wordt binnen de schoot van het sociaal overleg binnen IVAGO bekeken.

wo 21/09/2022 - 09:08