Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00750 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00750 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring 2022_GR_00750 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 19 juni 1969 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning ingediend door NV Matexi voor percelen grond gelegen te Jeroom Duquesnoylaan/Hemelrijkpark, goedgekeurd.

In deze vergunning is de volgende last opgenomen:

De vergunninghouders zullen de geopende wegen met inbegrip van de uitgevoerde infrastructuur kosteloos overdragen binnen de twee jaar na hun indienststelling.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De percelen openbaar domein werden in 1995 grotendeels overgedragen naar de stad Gent.

Bij de overdracht in 1995 zijn 4 percelen openbare weg bestemd voor de stad Gent niet overgedragen.

Deze laatste vier percelen worden op heden overgedragen zodat de stad Gent eigenaar is van de volledige openbare weg gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan.


Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van:

Een perceel wegenis, gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 156L, met een gemeten oppervlakte van tweeduizend honderddrieëntwintig vierkante meter  (2.123 m²).

Een perceel wegenis, gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 175G, met een gemeten oppervlakte van tweeënzeventig vierkante meter (72 m²).

Een perceel wegenis, gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 175H , met een gemeten oppervlakte van duizend driehonderdveertien vierkante meter (1.314m²).

Een perceel wegenis, gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 176P , met een gemeten oppervlakte van tweehonderdvierentwintig (224m²).


Bijlagen

  • Ontwerpakte.pdf
  • Plan van grondafstand
  • Verkavelingsvergunning.pdf