Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Proefproject aanpak van zwerfvuil met statiegeld

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 20/09/2022 - 20:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Proefproject aanpak van zwerfvuil met statiegeld 2022_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Proefproject aanpak van zwerfvuil met statiegeld

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In Bredene werd zopas een succesvol proefproject afgesloten in de aanpak van zwerfvuil op (een deel van) het strand, door statiegeld te heffen op lokaal verkochte drank(verpakkingen). 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

vr 19/08/2022 - 14:51

Toelichting

Mogelijks kan Gent hieruit ‘mosterd halen’, en vraag is 

  • of men een mogelijkheid ziet om een gelijkaardig proefproject in Gent op te starten. De problematiek is immers hardnekkig genoeg, en er zijn dus good practices. 
  • Zo ja, is er al zicht op waar, wanneer, op welke wijze?

Bespreking

Antwoord

Statiegeld is iets waar ik als schepen van openbare netheid al langer vragende partij voor ben, de meerwaarde is duidelijk. Samen met de gemeenteraad trouwens, is Gent ook al langer lid van de statiegeldalliantie. Het is dan ook een van de eerste zaken die we vanuit Gent aan de Vlaamse Regering hebben overgemaakt als dringend te realiseren punten. En ook in het Vlaams parlement trekt mijn groene partijgenote Mieke Schauvliege, samen met uw Vooruit collega Steve Vandenberghe aan de kar. En dat is maar goed ook, want statiegeld werkt! 

In Nederland werd ongeveer een jaar geleden statiegeld ingevoerd met als resultaat dat er een pak minder plastic flessen en blikjes in het zwerfvuil te vinden zijn en deze blikjes en flesjes goed werden ingezameld, cruciaal voor de circulaire economie.  

In Vlaanderen heeft de verpakkingssector, met Fost Plus, lang kunnen 'meestribbelen' waarbij telkens wat meer geld werd ingezet om toch maar geen statiegeld in te voeren, door projecten zoals The Click. De Vlaamse regering besliste dat in 2022 het zwerfvuil met 20% gedaald moest zijn ten opzichte van 2015. En het is duidelijk dat die doelstelling nog lang niet binnen handbereik is. Daarnaast stelt de Europese richtlijn over Eenmalige plastics dat 90% van de plastic flessen moeten ingezameld worden voor recyclage. Deze doelstellingen zijn enkel haalbaar met statiegeld. 

Zoals gezegd, we hebben hard aan die weg vooruit getimmerd, vanuit Gent, vanuit onze beide partijen, met opiniestukken tot wetsvoorstellen. Door te tonen dat het anders kan, met herbruikbare bekers en eetbakjes op onze feesten. Door met eigen studiewerk en voorstelen - via Recover - te maken dat in de blauwe zak nu wel alle plastics mogen. 

Ons standpunt was duidelijk: we willen minder zwerfvuil en meer recyclage. En dat bereik je het beste met statiegeld. 

Minister Zuhal Demir, als bevoegde minister, ziet dit nu eindelijk ook in en heeft dan ook verkondigd dat de Vlaamse regering nog dit jaar zal beslissen over statiegeld. Ze tweette zelf dat statiegeld onvermijdelijk lijkt.

Nu we eindelijk zover zijn heeft het geen zin heeft om nu nog eigen middelen te besteden aan een eigen statiegeldproject. Wel moeten we alweer verder kijken naar wat nog te veel in het zwerfvuil belandt en welke stappen we daar kunnen zetten, voor een proper Gent en een circulair Gent. 

Ik ben blij en kijk uit naar de concretisering van statiegeld in Vlaanderen. Uiteraard zullen we nog nauwgezet meekijken hoe het in de praktijk wordt gebracht en hoe sneller hoe beter. En als het nodig zou zijn willen we met Gent gerust mee verder pionieren om die concretisering mee mogelijk te maken. 

wo 21/09/2022 - 13:09