Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Fijn stof-waarden Baudelopark tijdens Gentse Feesten

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 20/09/2022 - 20:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Fijn stof-waarden Baudelopark tijdens Gentse Feesten 2022_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Fijn stof-waarden Baudelopark tijdens Gentse Feesten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 24/08/2022 - 11:08

Toelichting

Tijdens de voorbije Gentse Feesten werden zeer hoge fijn stof-waarden opgetekend in het Baudelopark, vermoedelijk deels te verklaren door het feit dat het park nog maar pas heraangelegd was.

De organisatie Burgerplatform Gent gaf de Stad Gent 2 maanden de tijd om een actieplan uit te werken om een herhaling te voorkomen. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat is de reactie van de schepen op de opgetekende waarden?
  2. Hoe zal een herhaling voorkomen worden? Plant de schepen in overleg te gaan met het burgerplatform?

Bespreking

Antwoord

De zomer van 2022 was extreem droog. En droog weer betekent dat er ook meer opwaaiend stof is. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de zomer van 2018. Net als deze zomer tekenden de meettoestellen toen verhoogde PM10-fijn stofwaarden op tijdens de Gentse Feesten. 

Intense zomeronweders, maar ook lange droogteperiodes in de zomer. De effecten van de klimaatverandering zijn nu al duidelijk in Vlaanderen. De klimaatverandering zal in alle aspecten van ons leven ingrijpen. Ook bij evenementen die veel mensen op de been brengen, zoals de Gentse feesten. 

We zullen hier in de toekomst meer rekening moeten mee houden. Ik zal straks meer toelichting geven over hoe we hier in de toekomst mee willen omgaan. Maar eerst wil ik even ingaan op wat er deze zomer in het Baudelopark gebeurd is om alles wat breder te kaderen. 

Het Baudelopark zit in de laatste afwerkingsfase van de heraanleg. Dit werd uiteraard van nabij opgevolgd door schepen De Bruyckere, die bevoegd is voor de aanleg van onze Gentse parken. 

Drie maanden voor de Gentse Feesten zijn de grasvlakten ingezaaid. Dat was later dan voorzien. De combinatie van een zeer jonge grasmat en de droogte zorgde ervoor dat de grasmat niet volledig dichtgegroeid was tegen de Gentse Feesten. Daardoor was de grasmat ook minder bestand tegen de hoge druk. De zandige ondergrond kwam vrij te liggen en dat zorgde voor opwaaiend stof. 

Deze zomer werden er ook al maatregelen genomen. Zo besproeide de brandweer het terrein af en toe om te vermijden dat het stof opwaaide.

Belangrijk om aan te geven: er werden hogere fijnstofwaarden van de fractie PM10 gemeten. De kleinere fractie PM2,5 was niet verhoogd. Ik wil er ook op wijzen dat de jaargrenswaarden voor PM10 al sinds 2012 niet meer worden overschreden. Uiteraard is het onze expliciete doelstelling om de PM10-concentraties zo laag mogelijk te houden en dergelijke overschrijdingen van de dag grenswaarden zoveel als mogelijk te beperken. 

Hoe voorkomen we dit in toekomst? We zijn actief aan de slag gegaan met de klacht vanuit het Burgerplatform en we zullen een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat we bij volgende Gentse Feesten-edities opnieuw hogere fijn stofwaarden optekenen. Een hele reeks van de maatregelen waren al voorzien: 

  • Bij de aanleg van het park werden de paden aangelegd in beton om opwaaiend stof tot een minimum te beperken.
  • In september zaait de aannemer het gras opnieuw in met een mengsel bestand tegen intensief gebruik. De ingezaaide zones schermen we de eerste drie maanden af voor betreding. Tegen de Gentse Feesten 2023 zal de graszode beter ontwikkeld zijn. 
  • We bekijken samen met de brandweer of het haalbaar is om in droge periodes regelmatig te sproeien. 
  • Bij de evaluatie van de Gentse feesten 2022, en ook in voorbereiding naar volgende edities zullen we samen met de pleinorganisatoren kijken welke bijkomende maatregelen er kunnen genomen worden om opwaaiend stof te vermijden. Zo zouden we meer plankenvloeren kunnen voorzien om het gras te beschermen of kunnen we zorgen voor meer sturing in looplijnen via de al aangelegde paden.
wo 21/09/2022 - 10:09