Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00839 - Engagementsverklaring Green Deal Anders Verpakt en indiening projectvoorstel herbruikbare bekers Overpoort bij de Vlaamse overheid - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00839 - Engagementsverklaring Green Deal Anders Verpakt en indiening projectvoorstel herbruikbare bekers Overpoort bij de Vlaamse overheid - Goedkeuring 2022_GR_00839 - Engagementsverklaring Green Deal Anders Verpakt en indiening projectvoorstel herbruikbare bekers Overpoort bij de Vlaamse overheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse overheid lanceerde in 2022 de Green Deal Anders verpakt. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, overkoepelende verenigingen, sector- en belangenorganisaties en overheden die invloed hebben op het vermarkten en gebruiken van verpakkingen willen ze via de green deal kennis vergaren, systemen (onder)zoeken en projecten in praktijk brengen met als doel in te zetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen. De Green Deal Anders Verpakt is opgenomen in het Verpakkingsplan 2.0 en het Uitvoeringsplan Kunststoffen die beide zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering. De Green Deal Anders Verpakt is een voorloper op verschillende Europese doelstellingen. Zo zijn verpakkingen opgenomen in het nieuwe actieplan circulaire economie dat de commissie verplicht om de verpakkingsrichtlijn te herzien. Hierbij moet onder meer extra aandacht gaan naar een vermindering van (overtollige) verpakking en verpakkingsafval. Ook kadert deze Green Deal in de doelstellingen van de SUP-richtlijn die een vermindering nastreeft van bepaalde eenmalige plastic producten zoals bijvoorbeeld voedingsrecipiënten.

Partners, die de Green Deal ondertekend hebben, kunnen in aanmerking komen voor projectfinanciering. Projectfinanciering geldt voor het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie kan aangevraagd worden tot 14 september 2022. Er kan voor maximaal 80% subsidie aangevraagd worden met een plafond van € 100.000 (inclusief btw). Projecten moeten starten in 2022 en lopen af vóór 31 december 2024. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het Gentse Klimaatplan 2020-2050 is actie 69 gericht op de invoering van herbruikbare bekers in de Overpoort.  Deze actie sluit  naadloos aan op doelstellingen en acties die kaderen binnen de Green Deal Anders verpakt. De Stad Gent wil deze Green Deal verpakt mee ondertekenen en engageert zich om een concreet project uit te voeren rond herbruikbare bekers. Bij de ondertekening hoort ook het engagement om opgedane inzichten rond de acties te delen met anderen. De ondertekening laat toe om ook projectsubsidie aan te vragen specifiek voor de invoering van herbruikbare bekers in de Overpoort. De projectaanvraag houdt in dat de Stad Gent de horeca-uitbaters van de Overpoort kan ondersteunen om een systeem van een uniforme herbruikbare beker en gekoppeld beheerssysteem op te zetten. Het project zal onder voorbehoud van goedkeuring budgetneutraal worden uitgevoerd. De aangevraagde projectsubsidie zal worden gecofinancierd met reguliere personeelsmiddelen en/of bestaande werkingsmiddelen uit het project PR40723 "Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt." 

Activiteit

PR40723 Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt

Besluit

Artikel 1

Keurt de engagementsverklaring 'Green Deal Anders Verpakt' met de Vlaamse overheid goed, zoals gevoegd in bijlage.