Terug
Gepubliceerd op 16/09/2022

2022_GR_00850 - Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022 - Wijziging

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00850 - Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022 - Wijziging 2022_GR_00850 - Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 Op 19/11/2019 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022 goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit reglement voorziet dat aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2022, het reglement zelf loopt af op 31 december 2022. De tijdspanne tussen beide data geeft de ondersteunende administratieve cel de ruimte om alle aanvragen tijdig te verwerken. Met de huidige energiecrisis in het achterhoofd willen we de Gentse bedrijven meer kans geven om subsidies te bekomen in kader van dit reglement. Daarom wordt de einddatum om aanvragen in te dienen uit het reglement geschrapt. We geven de bedrijven zo tot 31 december 2022 de kans om aanvragen in te dienen.

Ondertussen is ook een nieuw reglement in opmaak dat het huidige reglement zal vervangen. Dit zal op de gemeenteraad van november geagendeerd worden. De nodige overgangsbepalingen zullen voorzien worden om dossiers die eind 2022 ingediend werden en waarvoor geen beslissing door het college van burgemeester en schepenen is genomen voor 31 december 2022 via het nieuwe reglement tot een beslissing van het college van burgemeester en schepenen te brengen.

Activiteit

AC34956 Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 18, § 3 van het 'Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022', door het schrappen van de passages met betrekking tot de uiterste ontvangstdatum van 30 september 2022, als volgt:

§ 3. De aanvrager kan gelijktijdig subsidies aanvragen of hij kan elke subsidie apart op een verschillend tijdstip aanvragen. Aanvragen kunnen op elk moment ingediend worden.

Artikel 2

Wijzigt artikel 19, § 1 van het 'Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022', als volgt: schrappen van de zin 'Na 30 september 2022 kunnen geen stukken meer toegevoegd worden aan een lopend dossier'. 

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het  'Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement EBMO 2019 - wijziging 2022 - met revisies
  • Subsidiereglement EBMO 2019 - gecoördineerde versie
  • Subsidiereglement EBMO 2019 - gecoördineerde versie (Word)