Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_MV_00496 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Ondersteuning energiebesparing Gentse burgers, organisaties en bedrijven

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 20/09/2022 - 20:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00496 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Ondersteuning energiebesparing Gentse burgers, organisaties en bedrijven 2022_MV_00496 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Ondersteuning energiebesparing Gentse burgers, organisaties en bedrijven

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De huidige energiecrisis zorgt voor ongekende stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Voor de komende winter wordt geen beterschap verwacht. Zowel lokale besturen, burgers, organisaties als bedrijven dreigen geconfronteerd te worden met torenhoge facturen. Om daarop te anticiperen heeft de Europese Unie de ambitie uitgesproken om de komende tijd 15% energie te besparen. Heel wat Europese steden, daartoe aangezet door de Europese Commissie, hebben zich ingeschreven in “The Cities Energy Saving Sprint”, een initiatief om zoveel mogelijk energie te besparen op korte termijn. Andere steden zetten grootschalige campagnes op om burgers energie te leren besparen. Dat moet niet enkel het energieverbruik verminderen, het is ook een manier om de geldstroom van de EU richting Rusland te verkleinen en zo de financiering van de oorlog te verminderen.


Indiener(s)

Jeroen Van Lysebettens

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 14/09/2022 - 11:04

Toelichting

 • Welke extra maatregelen zal de stad nemen om de burgers, organisaties en bedrijven te ondersteunen om energie te besparen?
 • Zal de stad een communicatiecampagne opstarten over energiebesparing, zowel over de noodzaak als de manier waarop, zoals dat ook bij het uitbreken van de covid-pandemie succesvol is gebeurd? Waaruit zal die campagne bestaan? 
 • Hoe zal de stad ervoor zorgen dat de genomen maatregelen ook leiden tot een duurzame verandering op lange termijn?

Bespreking

Antwoord

Over de cijfers van de Energiecentrale wordt straks ingegaan. Vorig jaar was een coronajaar, we halen de achterstand dit jaar zeker in.

De torenhoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn inderdaad problematisch. Dat is zo voor de inwoners, de bedrijven, organisaties en de Stad Gent zelf. 

Vergeleken met een jaar geleden zijn de gemiddelde prijzen maal vier gegaan, zo blijkt uit berekeningen van de Vreg. Vorig jaar betaalde een gemiddeld gezin dat gas gebruikt voor warm water en verwarming een jaarfactuur voor gas van 1500 euro. Nu is dat 6000 euro. Voor bedrijven zien we vergelijkbare stijgingen. Het is duidelijk: er komt een harde winter aan.

We merken dat aan het toenemend aantal vragen van burgers bij de stad, zowel bij het OCMW als bij de Energiecentrale.

Als Stad Gent willen we ons engageren om burgers, bedrijven en organisaties te helpen om de oplopende energiekosten te temperen. Op de internationale gasprijzen hebben we als lokaal bestuur geen grip, maar we kunnen wel extra inzetten op energiebesparing. Dat is wat we nu in eerste plaats moeten doen.

We werken aan een plan voor Gent, met acties voor heel wat verschillende doelgroepen. 

De focus zal sowieso in eerste instantie liggen op energiebesparing

Een paar voorbeelden:

 • Voor kwetsbare gezinnen starten we binnenkort met actie voor verwarmingsketels. Bij mensen die worden doorverwezen door het OCMW zal een technicus langsgaan om de verwarmingsketel te onderhouden en af te stellen. Het is een projectoproep van VEKA, die we hebben binnengehaald. Je ziet dat mensen net besparen op dat onderhoud, terwijl het verplicht is, en nog belangrijker, het kan leiden tot een directe besparing van 15%. Daar gaan we binnenkort mee van start
 • Een tweede actie. We gaan het aantal energiescanners uitbreiden. We hebben nu al twee teams van scanners. Die gaan langs bij mensen thuis. Ze geven concrete besparingstips, plaatsen ledlampen, brengen radiatorfolie aan, en zo voort. Door meer teams aan het werk te zetten, willen we het aantal huisbezoeken verhogen.
 • Een derde actie, en een erg belangrijke. We zullen mensen bijstaan om het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aan te vragen. Ongeveer 15% van de mensen die daar recht op heeft, maakt er geen gebruik van. In alle contacten met de doelgroep, bij de Energiecentrale en zeker bij het OCMW, zal daar nu aandacht aan worden gegeven. Het kan voor veel mensen een groot verschil betekenen.
 • Ook bij bedrijven willen we inzetten op energiebesparing. We onderzoeken de mogelijkheid om ons aanbod voor energie coaching uit te breiden. Op dit ogenblik kunnen bedrijven begeleiding krijgen door een expert om hun energieverbruik structureel te verlagen. Dat zijn trajecten die vaak enkele maanden duren. Het plan is nu om dat uit te breiden met een quick scan, om op één dag zo veel mogelijk maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat bekijk ik nu samen met collega Bracke. 
 • Naast de acties voor energiebesparing, zetten we ook de bestaande steunmaatregelen via het OCMW verder. Dat is de verantwoordelijkheid van schepen Coddens. Daarbij gaat het om een winterpremie voor mensen met een budgetmeter voor gas of elektriciteit, voor stookolieklanten of voor kwetsbare klanten van het warmtenet. Als dat nodig is, voorzien we ook een afbetalingsplan. 

We gaan ook een communicatie- en sensibilisatiecampagne opstarten om mensen te helpen om snel energie te besparen. 

Daarbij zullen we van wijk tot wijk trekken met infomomenten, waarbij burgers tips krijgen. De precieze vorm daarvan wordt nu uitgewerkt. We denken aan lezingen in lokale dienstencentra, maar zullen ook ingaan op vragen van intermediairs om lezingen te geven op maat. 

Daarnaast zullen we ook communicatiekanalen van de stad inzetten, zoals Gentinfo, de website en social media. Daarmee willen we snel antwoorden bieden op de vragen van burgers. We hebben met corona getoond dat die kanalen heel goed werken.

Tot slot drijven we onze acties op om burgers en bedrijven structureel te helpen om energie te besparen. Dat blijft onze focus op lange termijn.

 • De werking van de Energiecentrale wordt opgeschaald. We willen nog meer burgers ondersteunen bij energierenovaties.
 • We zetten er alles op in zoveel mogelijk Gentenaars te helpen aan de Mijn Verbouwlening. Die voorziet tot 60.000 euro voor energierenovaties voor eigenaars en verhuurders.
 • We blijven bedrijven ondersteunen via energie coaching en investeringssubsidies.
 • Voor verhuurders voorzien we een premie en renovatieadvies via de Verhuurderspremie en het Verhuurderspunt. Zodat ook huurders hun energiefactuur structureel zien dalen.

Tenslotte zal het ons plan ook nog de acties bundelen die we als stad zelf ondernemen. Dat gaat over het verminderen van het energieverbruik in onze eigen gebouwen tot het doven en dimmen van de openbare verlichting.

Concluderend. Als stad hebben we geen grip op de internationale markten voor energie. Maar we zullen er alles aan doen om burgers, organisaties en bedrijven te helpen om op korte termijn energie te besparen. En we blijven inzetten op structurele maatregelen, zoals energierenovaties en hernieuwbare energie, om op lange termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. 

wo 21/09/2022 - 10:12