Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_GR_00944 - Overeenkomst voor het gebruik van de e-boekendienst - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00944 - Overeenkomst voor het gebruik van de e-boekendienst - Goedkeuring 2022_GR_00944 - Overeenkomst voor het gebruik van de e-boekendienst - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2019 heeft Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel, de opdracht voor het realiseren van een e-boekendienst voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel gegund aan Standaard Boekhandel, op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Standaard Boekhandel werkt samen met Bibliotheca die het IT-platform CLoudLibrary aanlevert. Standaard Boekhandel is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de uitgevers. 

De e-boekendienst wordt aangeboden in een coöperatief bestuursmodel, alle bibliotheken die intekenen op de e-boekendienst zijn coöperanten die via een coöperantengroep en een stuurgroep inspraak hebben en mee de richting van de e-boekendienst bepalen. De stuurgroep mandateert een werkgroep om het project samen met Cultuurconnect te realiseren. 

De e-boekendienst wordt uitgebouwd als volgt:

- Door in te tekenen op de dienst bieden bibliotheken aan al hun leden toegang tot een gemeenschappelijke collectie op Vlaams niveau.

- De collectie wordt centraal samengesteld door een werkgroep onder leiding van Cultuurconnect, die rapporteert aan de stuurgroep.

- De licenties op de e-boeken laten enkel een ‘single use’ gebruik toe: per licentie op een titel kan slechts 1 eindgebruiker gelijktijdig een e-boek uitlenen. Indien we meer eindgebruikers gelijktijdig toegang willen geven tot dezelfde titel worden meerdere licenties gekocht.

- De werkgroep bepaalt het aantal licenties per titel en houdt daarbij rekening met het inwonertal van de aangesloten bibliotheken, het effectieve gebruik door het publiek, de kostprijs van de licenties.

- Om e-boeken te ontlenen moet een eindgebruiker lid zijn van een bibliotheek die intekent, en beschikken over een Mijn Bibliotheek-profiel.

- De gebruiker kan 2 titels gelijktijdig ontlenen en 2 titels reserveren. Elke titel kan maximaal gedurende 6 weken gelezen worden. De gebruiker kan een titel ook vroeger inleveren.

De e-boekendienst wordt aangeboden als app voor mobiele toestellen, als applicatie voor persoonlijke computers waarmee men de e-boeken op een e-reader kan plaatsen, en als online toepassing.

De collectie van de e-boekendienst zal ook vindbaar zijn via de bibliotheekwebsites in beheer van Cultuurconnect.

In september 2020 lanceerde Cultuurconnect deze e-boekendienst. Momenteel bieden 216 bibliotheken in Vlaanderen deze dienst al aan. Vanaf december zal ook Bibliotheek De Krook e-boeken aanbieden via dit platform van Bibliotheca. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via Cloudlibrary zal elke lener van Bibliotheek De Krook op een toestel naar keuze 2 boeken kunnen lenen, 2 boeken reserveren en elk boek maximaal 6 weken houden. Er is keuze uit meer dan 10.000 titels in de collectie, zowel Nederlandstalige en Engelstalige boeken voor kinderen, jongeren (Young Adultcollectie) en volwassenen, gecombineerd met een aangroeiende collectie in andere talen (o.a. Oekraïens, Frans, Spaans).
Bibliotheek De Krook biedt haar leners deze dienst aan zodat ze op een laagdrempelige manier kunnen proeven van e-boeken, een eerste ervaring van digitaal lezen kunnen opdoen. Ook het aanbod aan anderstalige titels is een meerwaarde als aanvulling op de fysieke anderstalige collectie van het netwerk van Bibliotheek De Krook. Specifieke doelgroepen zoals jongeren en senioren kunnen via deze e-boekendienst op maat bediend worden, al dan niet projectmatig.

De overeenkomst eindigt op 15 september 2026.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Bibliotheek
Budgetplaats 3408400RA
Categorie* E
Subsidiecode niet relevant
2022 2.959,13 EUR
2023 35.509,55 EUR
2024 35.509,55 EUR
2025 35.509,55 EUR
2026 26.632,16 EUR
Totaal 136.119,93 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 136.119,93

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34084 Collectiebeheer Bibliotheek

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst met vzw Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel, voor het gebruik van de e-boekendienst, zoals gevoegd in bijlage.