Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_GR_00963 - Open oproep voor een partnerorganisatie 'Urban sport' - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00963 - Open oproep voor een partnerorganisatie 'Urban sport' - Goedkeuring 2022_GR_00963 - Open oproep voor een partnerorganisatie 'Urban sport' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Urban sport is sterk in opmars. Het aantal urban sporters blijft stijgen in Gent. Skaten is hierbinnen een populaire sporttak, maar ook sporten zoals calisthenics, freerunning, breakdance,.. winnen aan populariteit. Urban Sportlocaties – formeel en informeel - zijn ideale ontmoetingsplekken voor jonge en minder jonge sporters. Deze sporttakken stimuleren daarnaast veel (nog) niet-sporters en anders-georganiseerde sporters  om te bewegen, mensen die door de traditionele sportclub niet bereikt worden. Sporten en actieve deelname in de publieke ruimte is een sleutel om te bouwen aan kansen en welzijn voor alle Gentenaren.
Samenleven en het intensief gebruik maken van de publieke ruimte brengt ook uitdagingen met zich mee. Om deze ontmoetingen positief te laten verlopen is het noodzakelijk om in dialoog te gaan met alle (potentiële) gebruikers op een verbindende, participatieve manier. En van daaruit voort te bouwen aan empowerment, actief burgerschap, dialoog en perspectiefverbreding.
De voorbije twee jaar zette onze stad in op bovenstaande zaken via een jongerenwerker in dienst bij de Sportdienst. De Stad koos ervoor om 2 jaar lang een medewerker in dienst te nemen om het veld te verkennen en pionierswerk te verzetten. Het vervolg van dit werk ziet de Stad binnen een actieve vzw in het Gentse.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Sportdienst lanceert een open oproep voor een partnerorganisatie 'Urban sport' om:

  • Blijvend te werken aan dialoog tussen de Stad enerzijds en haar bewoners en (urban) sporters anderzijds
  • De brug te slaan tussen stad en los- en anders-georganiseerde sporten, om zo samen urban sporters de kans te geven om hun sport op een kwalitatieve manier te beoefenen
  • Actieve betrokkenheid en participatie te creëren bij het plaatsen van nieuwe infrastructuur en/of het vernieuwen van infrastructuur
  • Een positieve dynamiek te genereren op de skateparken en skatespots waarbij individuele jongeren worden gesterkt in hun capaciteiten en er wordt gewerkt aan actief burgerschap en een positieve relatie met de buurt.

De jongerenwerker die bovenstaande taken op zich nam, is 2 jaar actief aangesteld geweest vanuit de Sportdienst. De betrokken diensten hebben de voorkeur om dit werk voort te zetten via een subsidieovereenkomst met een aparte vzw. 

Vanuit het middenveld heeft de jongerenwerker voldoende vrijheid om zich te bewegen binnen de fluïde omgeving van urban sports. Daarmee kan de jongerenwerker snel inspelen op bovenkomende tendenzen, noden of problemen.  Daarnaast hebben middenveldpartners meer ervaring in het ondersteunen, begeleiden en coachen van een mobiele werker en in het actief aan de slag gaan met de signalen van de jongeren.

Activiteit

AC34481 Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde open oproep voor een partnerorganisatie rond 'Urban sport'.


Bijlagen

  • Open oproep Urban Sport