Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_GR_00965 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00965 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2022_GR_00965 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 48.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het eredienstbestuur dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen wijzigen.
Een 3e reeks van 3 budgetwijzigingen over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetwijzigingen overschrijden de grenzen van de in het goedgekeurde meerjarenplan/meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorgestelde budgetwijzigingen 2022 van de hierna vermelde eredienstbesturen komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld  voor inschrijving in de stadbegroting 2022 voor een totaalbedrag van 14.000,00 EUR.
O.L.V. (Sint-Amandsberg) BW II: 5.000,00 EUR
Sint-Stefanus: 9.000,00 EUR. 
De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 9.000,00 EUR, opgenomen in de budgetwijziging 2022 (reeks 3) zijn noodzakelijk:
Protestantse kerk Gent Noord:
 - renovatie pastorie: 9.000,00 EUR

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PATPAT 
Budgetplaats 347810000
347810000  
Categorie* EI
Subsidiecode NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT 
2022 14.000,009.000,00
Totaal 14.000,009.000,00


Voorgestelde uitgaven

€ 23.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de budgetwijzigingen 2022 (reeks 3),van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 14.000,00 EUR.
Voor Sint-Stefanus was er een toelage voorzien van 12.700,00 EUR waarvan er slechts 9.000,00 EUR in aanmerking komt voor betoelaging.
Aan de gemeenteraad van december wordt een 2e budgetwijziging voorgelegd als rechtzetting op een ontvangst tbv 3.700,00 EUR die niet ingeschreven werd in huidige voorgelegde budgetwijziging. 

O.L.V. BW II (Sint-Amandsberg)

 5.000,00 EUR

Sint-Stefanus

 9.000,00 EUR

 

Artikel 2

Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 9.000,00 EUR  opgenomen in de budgetwijziging II 2022 (reeks 3) zijn noodzakelijk.
Protestantse kerk Gent Noord BW II
- renovatie pastorie: 9.000,00 EUR


Bijlagen

  • BW II 22 OLV (SA) rks 3
  • BW II 22 protestant N rks 3
  • BW 22 St Stefanus rks 3.pdf
  • financiele bijlage BW 22 rks 3.docx