Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Huis van de Cinema

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 14/11/2022 - 19:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Anne Schiettekatte; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Huis van de Cinema 2022_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Huis van de Cinema

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

In de beleidsnota Cultuur staat de ambitie om in Gent een Huis van de Cinema te voorzien. Een terechte ambitie, want gezien het succes van FilmFest Gent, kunnen we Gent gerust de titel filmstad geven. Om dit huis te realiseren ging gekeken worden naar een samenwerking met Vlaanderen.

Graag had ik geweten:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 03/11/2022 - 08:29

Toelichting

  • Kan u een stand van zaken meegeven over de plannen om een Huis van de Cinema te voorzien in Gent?

Bespreking

Antwoord

Zoals u terecht opmerkt, is het een ambitie in de beleidsnota cultuur om in filmstad Gent een ‘Huis van de Cinema’ te krijgen. Meer bepaald één van de acht ambities waarbij we verder kijken dan één legislatuur. Ambities waarvoor we de fundamenten leggen om ook in de volgende legislaturen op verder te bouwen.

We zijn samen met Film Fest Gent dan ook al even op zoek naar een mogelijks geschikte huisvesting voor dat ‘Huis van de Cinema’.

Zowel binnen de eigen stadsgebouwen, toekomstige projecten als potentiële verwervingen werden al mogelijkheden onderzocht.

Een dergelijk ambitieus project op een kwalitatieve manier ontwikkelen binnen bestaand patrimonium, blijkt echter geen sinecure. Daarom wordt vooral gekeken naar toekomstige stadsontwikkelingen met gemeenschappelijke ambities.

Een potentiële match is momenteel gevonden in de toekomstplannen van de uitbreiding van het S.M.A.K.

Niet alleen vinden we hier infrastructurele gemeenschappelijke noden op vlak van ruimte-delen, maar ook inhoudelijk zijn er talloze artistieke en organisatorische kruisbestuivingen mogelijk tussen het museum, haar omgeving, en een ‘Huis van de Cinema’.

Voorbeelden hiervan zijn zowel op het vlak van het domein van de audiovisuele kunsten, een ontmoetingsplek voor kunstenaars en cinefielen, als opportuniteiten met het kunstonderwijs.

Momenteel wordt deze piste dan ook mee onderzocht in de haalbaarheidsstudie voor het S.M.A.K..

De optionele huisvesting van het ‘Huis van de Cinema’ zal pas in de latere ontwerpfase voor de uitbreiding van het S.M.A.K. en de ondergrond van de Floraliënhal verder uitgewerkt worden. Vandaag is het evenwel van belang dat deze optie van meet af aan in het studiewerk wordt meegenomen.

In elk geval plannen S.M.A.K. en Film Fest Gent op korte termijn samen een aantal inhoudelijke projecten en vinden beide partners elkaar om ook op lange termijn te werken rond gezamenlijke artistieke toekomstambities, die vertaald kunnen worden in een site van kunst en film.

Film Fest Gent investeert, naast de organisatie van het festival zelf, reeds een aantal jaren in projecten buiten de festivalperiode, met een grote nadruk op het bereiken van een divers publiek.

Deze projecten, samen met de samenwerkingsplannen met het S.M.A.K., zullen ook opgenomen worden in het subsidiedossier voor de periode 2024-2027 van Film Fest Gent bij het VAF.

Het zal pas in de daaropvolgende subsidieperiode zijn, vanaf 2027, dat de middelen voor de permanente werking van het ‘Huis van de Cinema’ aangevraagd kunnen worden, aangezien deze rechtstreeks gekoppeld zijn aan een permanente werking op een vaste fysieke locatie.

De eerste stappen zijn dus gezet en ze zijn positief, maar er is dus nog een lange weg te gaan.

di 15/11/2022 - 10:15