Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_MV_00599 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken traject rookvrije sportsites

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 14/11/2022 - 19:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Anne Schiettekatte; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00599 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken traject rookvrije sportsites 2022_MV_00599 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken traject rookvrije sportsites

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

di 08/11/2022 - 16:14

Toelichting

In februari 2019 nam de gemeenteraad op voorstel van onze fractie unaniem het besluit tot het opstarten van een traject over rookvrije sportsites. Dit traject kwam sindsdien al herhaaldelijk in deze commissie aan bod.  

In april jl. antwoordde de schepen op mijn vraag ter zake dat de frisse-neuzen-campagne in de twee geselecteerde pilootclubs – VSV Gent en Gantoise – door omstandigheden nog niet van start was kunnen gaan. Tegelijk was er beslist om de campagne toch al van start te laten gaan via Elk Talent Telt, dat zowel omstaanderstrainingen als rookstopcursussen plande aan te bieden, ook aan de supporters van KAA Gent. Met 12 van de 15 Elk Talent Telt sportclubs werden concreet afspraken gemaakt en er werden pakketten met promomateriaal verdeeld. Een oproep om deel te nemen aan de campagne werd ook gelanceerd bij de andere Gentse sportclubs en de campagne werd ook uitgerold in de eigen stedelijke sportaccomodaties. Voor de zomer zou ook nog eens een bevraging georganiseerd worden van de deelnemende clubs, met het oog op de verdere doorgroei van de campagne. 

Vandaar mijn vragen:

  1. Kan de schepen een evaluatie geven van de campagne tot nog toe? Graag met aandacht voor de 2 oorspronkelijke pilootclubs, de Elk Talent Telt clubs en de andere Gentse sportclubs.
  2. Wat waren de resultaten van de bevraging die in principe voor de zomer werd georganiseerd? Welke ideeën worden hieruit meegenomen richting de toekomst? 
  3. In welke mate werd ingegaan op het vermelde opleidingsaanbod? Hoe groot was de vraag naar de training enerzijds en de cursus anderzijds, en wat was de respons bij de KAA Gent supporters?

Bespreking

Antwoord

Ondertussen nemen 19 clubs actief deel aan de campagne. Hierbij zijn zowel de oorspronkelijke pilotenclubs vertegenwoordigd, als heel wat Elk Talent Telt clubs, en enkele clubs die een terrein van Farys of van de Stad Gent huren.

Ook op de Blaarmeersen en in de eigen Gentse sportaccommodaties die Farys uitbaat, loopt de campagne volop en zijn de nodige communicatiedragers aangebracht.

De bevraging in de sportbriefing van april, waar ik in mijn vorig antwoord op deze commissie al naar verwees, was geen onverdeeld succes. Daarom ging de dienst over tot een meer persoonlijke aanpak. Uiteraard vergt deze aanpak meer tijd, gezien de dienst niet langer louter met een algemene oproep werkt.

Alle clubs die over een eigen accommodatie beschikken (en dus niet van de Stad of van Farys huren) zijn ondertussen bijkomend aangeschreven en kunnen nog voor het einde van het jaar voorzien worden van een pakket.

Medewerkers van de Sportdienst gaan zelf de baan op om de communicatiedragers aan de clubs te bezorgen en op te hangen.

Afgelopen voorjaar werd het materiaal in de deelnemende clubs opgehangen in de loop van april en begin mei, dus net voor en na de paasvakantie. Gezien dit al kort voor het einde van het seizoen was, werd in samenspraak met de reeds deelnemende clubs de bevraging verplaatst naar het nieuwe sportseizoen.

De resultaten van die bevraging zullen eind november gekend zijn. Van de resultaten die we nu al ontvangen hebben, is de eerste indruk:

  • Dat de banners de aandacht trekken en dat bezoekers niet (of veel minder) roken rond de terreinen;
  • Dat de beschikbare aparte rookzones goed gebruikt worden;
  • Dat er vrij veel overlast is van peuken rond die rookzones en extra asbakken of andere aandachtstrekkers welkom zijn.

Op de overlegmomenten van de KAA Gent Foundation met de Elk Talent Telt clubs werd het aanbod van de Sportdienst in de kijker gezet. De clubs ontvingen bijkomend sensibiliseringsborden van Generatie Rookvrij en ook informatie over de implementatie van een rookvrije voetbalomgeving.

Wat KAA Gent betreft, werd in september de implementatie van het rookvrije stadion geëvalueerd door KAA Gent zelf. Ook op de supportersraad van september werd het thema besproken.

Het rookvrij maken van het stadion liep nog niet van een leien dakje. Intussen werden de rookzones aangepast. De handhaving van het rookvrije stadion is een ander  en blijvend aandachtspunt voor de wedstrijdorganisatie.

De projectpartners adviseerden om de voorziene rookstopcursussen voor supporters uit te stellen tot wanneer de organisatie van het rookvrije stadion goed op punt staat. Dit laatste zorgt immers voor wrevel bij zowel rokers als niet-rokers, wat ook het succes van rookstopcursussen kan ondermijnen. De cursussen moeten gepercipieerd worden als een aantrekkelijk dienstverlening, en niet als een dwingend of aanklampend verzoek om te stoppen met roken.

di 15/11/2022 - 07:52