Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 28/01/2022 - 10:30 Virtueel - Via Microsoft Teams Extra college

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Publicaties

Besluitenlijst