Terug gemeenteraad

Mon 26/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. Ook laat hij weten dat naamafroeping niet langer nodig is. Nieuwe micro's met nieuw stemsysteem werden geïnstalleerd. De badge registreert de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. De voorzitter maakt de raadsleden er ook attent op dat ze na de zitting de badge moeten laten liggen.

Openbare vergadering

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Hoogdringende punten

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Welzijn - team FM
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wonen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Projectbureau Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Staf Strategie en Organisatie
Departement HR - Selectie
Cluster Grond
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers

Bureau - Interpellaties en motie (tijdsblok: 2 uur)

.

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wonen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Werk en Activering (SO)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van Infrastructuurwerken The Loop Gent - fase 5
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar.

  • Aanvrager: Flanders Expo NV met als contactadres Maaltekouter 1 te 9000 Gent en Grondbank The Loop NV gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent
   • Adres: Bovenhove 1, Derbystraat , 9, Henri Crombezlaan  en Maaltekouter 2, 9051 Gent (afd. 25) sectie A 206 C, (afd. 25) sectie A 210 L, (afd. 25) sectie A 239 B3, (afd. 25) sectie A 239 G2, (afd. 25) sectie A 239 C3, (afd. 25) sectie A 239 Z2, (afd. 25) sectie A 239 Y2, (afd. 25) sectie A 239 A3, (afd. 25) sectie A 253 P, (afd. 25) sectie A 253/2 D, (afd. 25) sectie A 259 X3, (afd. 25) sectie A 259 C4, (afd. 25) sectie A 259 H4, (afd. 25) sectie A 259 X2, (afd. 25) sectie A 259 R, (afd. 25) sectie A 259 D3, (afd. 25) sectie A 259 E3, (afd. 25) sectie A 269 R, (afd. 25) sectie A 299 M, (afd. 25) sectie A 299 P, (afd. 25) sectie A 315 L, (afd. 25) sectie A 315 H, (afd. 25) sectie A 315 G, (afd. 25) sectie A 315 B, (afd. 25) sectie A 315 C, (afd. 25) sectie A 315 K, (afd. 25) sectie A 315 A en (afd. 25) sectie A 319 A

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en kosteloze grondafstad van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022031725 aan Bovenhove 1, Derbystraat , 9, Henri Crombezlaan  en Maaltekouter 2 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bureau - Interpellaties en motie (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst