Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring 2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • OCMW-wet van 8 juli 1976, artikel 61;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Momenteel bestaat er al een samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte waarbij een jurist van OCMW Gent via zitdagen tegen betaling juridische bijstand verleent aan de maatschappelijk werkers van OCMW Zulte en de burgers van Zulte (zie het besluit van het BCSD-AZ van 16 januari 2018 en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 februari 2018).

Momenteel treedt OCMW Zulte op als schuldbemiddelaar in procedures collectieve schuldenregeling van burgers van Zulte. Het personeelslid dat deze dossiers beheert, heeft echter ontslag genomen en OCMW Zulte wenst daarom niet langer op te treden als schuldbemiddelaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Zulte vindt het een meerwaarde dat de schuldbemiddelaar van haar cliënten een OCMW is. Daarom vraagt OCMW Zulte de bestaande samenwerkingsovereenkomst uit te breiden als volgt:

  • OCMW Gent vervangt OCMW Zulte als schuldbemiddelaar voor burgers van OCMW Zulte die in budgetbeheer zijn of waarmee OCMW Zulte minstens een hulpverleningsrelatie heeft. Dit zou om een twaalftal dossiers gaan. OCMW Zulte zal hiervoor een verzoek tot vervanging van schuldbemiddelaar neerleggen bij de arbeidsrechtbank, waarbij zij OCMW Gent voorstelt als nieuw schuldbemiddelaar;
  • OCMW Gent treedt op als schuldbemiddelaar in nieuwe procedures collectieve schuldenregeling voor burgers van Zulte die in budgetbeheer zijn bij OCMW Zulte. Dit wordt beperkt tot maximum vijf dossiers per jaar.

OCMW Zulte zal hiervoor per dossier een jaarlijkse vergoeding betalen aan OCMW Gent. OCMW Gent zal hiernaast ook alle tarieven aanrekenen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en de barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. De vergoedingen en de kosten en erelonen dekken samen de volledige personeels- en werkingskosten in deze dossiers.

De aangepaste samenwerkingsovereenkomst voorziet dat OCMW Gent zich het recht voorbehoudt om indien nodig een wachtlijst aan te leggen waarbij voorrang zal worden gegeven aan Gentse burgers.

De bevoegdheid om bepaalde samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten is gedelegeerd naar de directeur van Welzijnsbureaus+ maar huidige samenwerkingsovereenkomst valt buiten dit kader omdat er geen prestaties per uur worden gefactureerd maar wel een vast tarief per jaar en per dossier.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Juridische dienst SD
Budgetplaats  B1113
Categorie* 7015190
Subsidiecode  
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Later  
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 1,00

Activiteit

ACB1113 Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 148 voor juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte zoals gevoegd in bijlage.