Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring 2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aanpassing van de overeenkomsten afgesloten in 2014.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We willen dit project in een aangepaste vorm verder zetten met meerdere partners.
Om deze nieuwe partners te betrekken in het project vragen we goedkeuring voor de aangepaste overeenkomst.

Reeds een aantal jaar gebruiken de thuiszorgdiensten in privéwoningen sleutelkluisjes die aan de voordeur van het appartementsgebouw en aan de voordeur van het privéappartement hangen. Dit is een goede en veilige oplossing voor de zorgbehoevende thuiswonende senioren. Met ingang van 1 september 2014 werd deze manier van werken ook toegepast in de meergezinswoningen van de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) en kunnen de ondertekenende thuiszorgdiensten hiervan gebruik maken. Op vraag van alle huisvestingsmaatschappijen en de ondertekenende thuiszorgdiensten heeft OCMW Gent de coördinatie van dit project en het beheer van de codes van deze sleutelkluisjes op zich genomen. Vandaag bestaan er twee samenwerkingsovereenkomsten:

  • De samenwerkingsovereenkomst met de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen en thuiszorgdiensten voor het beheer van sleutelkluisjes zoals goedgekeurd op het Bijzonder comité Ouderenzorg van 6 oktober 2014. 
  • De samenwerkingsovereenkomst Codebeheer en gebruik van de sleutelkluisjes bij de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen zoals goedgekeurd op het Bijzonder comité Ouderenzorg van 1 december 2014. 

Door het nieuwe Decreet lokaal bestuur bestaat dit bijzonder comité niet meer. Beide samenwerkingsovereenkomsten worden nu vervangen door één samenwerkingsovereenkomst die zal afgesloten worden met verschillende thuiszorgdiensten en sociale huisvestingsmaatschappijen. Omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen zich nog moeten omvormen tot of fuseren met een woonmaatschappij werd gekozen voor de benaming ‘maatschappij’.

Tussen 2014 en 2022 zijn er om efficiëntie redenen een aantal aanpassingen gebeurd in de manier van werken.

Vanaf heden wordt er ook geen financiële bijdrage meer gevraagd aan de thuiszorgorganisaties om de  vrijwilligerskosten te vergoeden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe overeenkomst. 

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om het kader van de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren zodat het vast bureau de overeenkomst verder kan uitvoeren. Het vast bureau kan de  uitvoering van deze overeenkomst nog delegeren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Zelfstandig Wonen 
Budgetplaats K1116 
Categorie* 6143110 
Subsidiecode geen 
2020
2021 1600
2022 1600 
2023 1600 
2024 1600
2025 1600 
Later
Totaal 8000 

Voorgestelde uitgaven

€ 8.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACK1116 Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen, zoals gevoegd in bijlage.