Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring 2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne engageert Stad Gent zich om opvangmogelijkheden te voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarbij werden verschillende collectieve opvangcentra opgericht, welke gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit eerdere onderhandelingen omtrent de uitbating van de opvanginitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen werd International Organisation for Migration (IOM) gekozen als partner voor de uitbating van huidige (Schoonmeersen en Ter Rive) en toekomstige kleinschalige opvanginitiatieven. 

In het Vast Bureau van 12 mei 2022 werd de selectie van IOM als partner goedgekeurd.

In voorliggend besluit wordt de overeenkomst tussen OCMW Gent en IOM voorgelegd ter goedkeuring.

Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 juni 2022; er wordt retroactieve goedkeuring gevraagd. De reden van deze retroactieve goedkeuring is dat de toekenning aan IOM werd goedgekeurd via een procedure met dringende spoed om te kunnen starten met de uitbating van de collectieve opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemaakte afspraken werden pas in een volgende fase vastgelegd in contractuele vorm tussen de partijen. Daarenboven werd de overeenkomst door IOM opgemaakt in het Engels waardoor we na juridisch advies de overeenkomst nog moesten laten vertalen naar het Nederlands. Deze praktische en juridische aspecten zorgden ervoor dat we deze overeenkomst pas momenteel kunnen voorleggen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Schoonmeersen  Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Ter Rive  
Budgetplaats A101000SC  A101000TR   
Categorie*  
Subsidiecode VLU.OEK.2 VLU.OEK.2   
2020      
2021      
2022 119.608,45 €  27.115,10 € 
 
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal 119.608,45 € 
27.115,10 €     

Voorgestelde uitgaven

€ 146.723,55

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Asiel-en Vluchtelingenbeleid Schoonmeersen   Asiel-en Vluchtelingenbeleid
Ter Rive
 
Budgetplaats A10100000SC  A101000TR   
Categorie*  E  
Subsidiecode VLU.OEK.2    VLU.OEK.2   
2020      
2021      
2022 61.000 €  43.000 €   
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal 61.000 €  43.000 €   

Verwachte ontvangsten

€ 104.000,00

Activiteit

ACA1010 Vluchtelingencrsis Oekraïne

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Overeenkomst met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel voor  beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen