Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 19:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring 2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent coördineert het project Mobiel Arbeidsteam (bekend als Jobteam Gent), een samenwerkingsverband tussen 9 organisaties die samen kwetsbare werkzoekenden en inactieven opzoeken en intensief begeleiden naar werk.  De financiering van het project was aanvankelijk door het Europees Sociaal Fonds goedgekeurd voor 2 jaar (2020 en 2021). Het project werd met een jaar verlengd tot 31 december 2022. 

Het Europees Sociaal Fonds heeft het project opnieuw met een jaar verlengd  tot 31 december 2023. 

De Stad is de promotor van het project. De partners zijn OCMW Gent, vzw Groep Intro, vzw Compaan, vzw Weerkracht, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw JES, vzw Jong en vzw TOPunt voor De Stap-Leerwinkel Oost-Vlaanderen. 

Het project is geformaliseerd door een projectovereenkomst tussen Stad Gent en het ESF-Agentschap, een partnerschapsovereenkomst tussen de betrokken organisaties en tot slot ook een publieke samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en VDAB om de bijdrage van VDAB in de lokale cofinanciering te regelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Europees Sociaal Fonds voorziet een projectbudget van 12.607.430 EUR voor de volledige projectperiode van  2020 – 2023, waarvan 40% wordt gedragen door een ESF-subsidie, 40% Vlaamse cofinanciering en 20% verplichte lokale cofinanciering. De lokale cofinanciering is verdeeld tussen Stad Gent, OCMW Gent en VDAB. Voor de lokale inbreng door de Stad en het OCMW worden de overheadkosten die de Stad en OCMW Gent maken voor het project gedragen door het reguliere (reeds gebudgetteerde) personeel van de Stad en OCMW Gent. Op deze manier hoeven de Stad en OCMW Gent geen extra gelduitgaven te budgetteren om aan de lokale cofinancieringsplicht te voldoen. De Dienst Werk en Activering volgt dit tijdens het project in overleg met het Departement Financiën verder op.  

Door de uitbreiding en verlenging tot 2023 is er een nieuw addendum bij de partnerschapsovereenkomst vereist. De gewijzigde engagementen, taakverdeling en bijhorende financiële afspraken zijn hierin opgenomen en liggen voor ter goedkeuring.

De verlenging en uitbreiding tot 2023 is ook opgenomen in een nieuwe publieke samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Stad Gent inzake de cofinanciering van Mobiel Arbeidsteam Gent. Deze overeenkomst ligt eveneens voor ter goedkeuring. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Dienst Werk en Activering   Dienst Werk en Activering  Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats D39100000 D38150000 352160000 
Categorie* Exploitatie  Exploitatie  Exploitatie 
Subsidiecode ESF.MAG2  ESF.MAG2 ESF.MAG 
2022 412.406,50  56.237,25 1.020.915 
2023 519.930,40    891.063
Totaal 932.336,90 56.237,25  1.911.978 

Voorgestelde uitgaven

€ 2.900.552,15

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Dienst Werk en Activering Dienst Werk  en Activering Dienst Werk en Activering
Budgetplaats D39100000  D38150000  352160000 
Categorie* Exploitatie  Exploitatie  Exploitatie 
Subsidiecode ESF.MAG.2  ESF.MAG.2 ESF.MAG 
2022 412.406,50  56.237,25 1.020.915
2023 519.930,40    891.063 
Totaal 932.336,90 56.237,25  1.911.978 

Verwachte ontvangsten

€ 2.900.552,15

Activiteit

AC35216 Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de publieke samenwerkingsovereenkomst met VDAB met betrekking tot de cofinanciering van het Mobiel Arbeidsteam Gent in 2023.

Artikel 2

Keurt goed het addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Mobiel Arbeidsteam met OCMW Gent, vzw Compaan, vzw Groep Intro, vzw De Sloep, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw Jong, vzw Weerkracht en vzw TOPunt Gent, in functie van de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023.