Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_VVB_00026 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen (zoals geamendeerd ter zitting)

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 20:01
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00026 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen (zoals geamendeerd ter zitting)

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 5
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Tom De Meester, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 32
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Onthoudingen 7
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00026 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen (zoals geamendeerd ter zitting) 2022_VVB_00026 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen (zoals geamendeerd ter zitting)

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In 2016 verkocht het OCMW 450 ha landbouwgrond aan de Bijloke BV voor 17,5 miljoen euro. Het hof van beroep heeft op 8 november 2022 deze verkoop nietig verklaard na een procedure, opgestart door bioboeren, die de verkoop discriminerend achtten. Volgens hen zou een perceel van die omvang enkel aangekocht kunnen worden door de meest vermogenden, zoals de Bijloke BV.

Waarom wordt deze beslissing genomen

De stad dient tot een oplossing te komen bij de uitspraak van het hof van beroep. Verder is het niet de rol van een lokale overheid om de grootst vermogenden voordeel te bieden.

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 09:27

Initiatiefrecht

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn legt het vast bureau op om geen procedure op te starten bij het Hof van Cassatie en een oplossing te zoeken, vertrekkende van het arrest van het Hof van Beroep (d.d. 8 november 2022).

Artikel 2

Artikel 2 werd ter zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 29 november 2022 geschrapt.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt de beslissing om het moratorium op verkoop van OCMW-landbouwgrond te verlengen met minstens twee jaar.