Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_VVB_00033 - Tegenvoorstel van het vast bureau op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 20:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00033 - Tegenvoorstel van het vast bureau op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 37
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 7
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00033 - Tegenvoorstel van het vast bureau op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen 2022_VVB_00033 - Tegenvoorstel van het vast bureau op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Door de heer Tom De Meester, raadslid, werd een voorstel van raadsbesluit ingediend voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2022, met als onderwerp "Verdere aanpak bij het arrest over de verkoop van OCMW-landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen".

Artikel 119 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet de mogelijkheid om een tegenvoorstel te formuleren op het ingediende en geagendeerde voorstel van raadsbesluit.


Waarom wordt deze beslissing genomen

Het tijdelijk moratorium op verkoop van landbouwgronden zoals bepaald in de nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 april 2021, loopt af op 31 december 2022. Om voldoende tijd te hebben om een gefundeerd landbouwbeleid voor de Stad Gent verder uit te tekenen wordt voorgesteld om het tijdelijke moratorium te verlengen met 2 jaar, mits de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken.

Indiener(s)

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 28/11/2022 - 17:15

Initiatiefrecht

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed het tijdelijk moratorium op verkoop van landbouwgronden zoals bepaald in de nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 april 2021, te verlengen tot 31 december 2024 met uitzondering van:

- verkopen aan andere (lokale) overheden, overheidsinstanties of andere (semi-)openbare instanties met een maatschappelijk doel voor zover pachtvrij of mits akkoord van de pachthouder;

- verkopen in kader van nutswerken;

- verkopen van restpercelen landbouwgrond bij verkoopsdossiers van niet-landbouwgrond in functie van logisch geheel.

Elk verkoopdossier dat afwijkt van het principieel moratorium op de verkoop van landbouwgronden zal grondig gemotiveerd worden.