Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling;
  • De wijziging van de verloning voor de jobstudenten;
  • De toevoeging van drie nieuwe functies.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienstenbedrijf Sociale Economie
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening
Departement Facility Management
Dienst FM Welzijn - team FM
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)

A-punten

Bevoegdheid OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Voorstel tot raadsbesluit

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda