Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 01/04/2022 - 10:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Publicaties

Besluitenlijst