Terug college van burgemeester en schepenen

ma 09/05/2022 - 17:00 Virtueel-via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst