Terug
Gepubliceerd op 26/08/2022

Opening zitting

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering


Opening raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. Ook laat hij weten dat naamafroeping niet langer nodig is. Nieuwe micro's met nieuw stemsysteem werden geïnstalleerd. De badge registreert de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. De voorzitter maakt de raadsleden er ook attent op dat ze na de zitting de badge moeten laten liggen.


In memoriam Frans Baert

Frans Baert werd geboren te Grembergen op 25 november 1925 en is overleden op 96-jarige leeftijd. In 1949 werd hij advocaat aan de Balie van Gent, was openingsredenaar en nadien voorzitter van de Vlaamse Conferentie van de Balie van 1965 tot 1967. Hij was stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten van 1979 tot 1981.

Hij was vooral actief in de kamer en de senaat. Het was de periode van grote namen: lijsttrekkers waren toen Wilfried Martens, Frans Baert, Willy De Clercq, Jef Turf en Gilbert Temmerman.  Ook werkte hij actief mee aan de diverse grondwetherzieningen maar genoot over de politieke- en taalgrenzen heen groot gezag als verslaggever voor belangrijke wetten.

Van 1971 tot 1984 was Frans Baert gemeenteraadslid van Gent. Anekdotisch kan worden vermeld dat, na een van zijn plezierige tussenkomsten in de gemeenteraad, het standbeeld van de Maagd van Gent van onder het stof werd gehaald en een plaats kreeg aan de toegangspoort van Gent aan het Zuidpark.

Na het uiteenvallen van de Volksunie in 2001, koos Frans Baert voor Spirit.


Afscheidswoordje Annelies Storms

De voorzitter, de heer Sven Taeldeman, mevrouw Anneleen Van Bossuyt en de heer Fourat Ben Chikha spreken een woord van dank uit aan ontslagnemend raadslid en gewezen schepen, mevrouw Annelies Storms.