Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging 2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd een laatste keer gewijzigd op 23 mei 2022. Naar aanleiding van de afschaffing van de overlegcommissie, moet het huishoudelijk reglement hieraan aangepast worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In alle artikelen van het huishoudelijk reglement waarin melding wordt gemaakt van de overlegcommissie, wordt dit vervangen door "verenigde commissie".

In artikel 61 wordt een zevende punt toegevoegd waarin de opdracht van de verenigde commissie wordt omschreven, met name: "Enkel wanneer het niet mogelijk is de algemene commissies te laten samenkomen ter voorbereiding van een gemeenteraad en/of raad voor maatschappelijk welzijn, bijvoorbeeld omwille van vakantieperiodes, kan op initiatief van de voorzitter van de raad een verenigde commissie samengeroepen worden."

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgelijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.