Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

extra raad enkel voor budgetbespreking en termijngebonden dossiers

 • Opening zitting

  Behandeld
 • 6.

  2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen.

 • 3.

  2022_RMW_00078 - Aanvaarding van een algemeen legaat m.b.t. het gehele nalatenschap van wijlen een bewoner van een rust- en verzorgingstehuis - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst, te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Hofstraat 47 voor de duur van 7 maanden, ingaande op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023, voor de inrichting als kleinschalige opvanglocatie voor Oekra├»ense vluchtelingen.
 • 5.

  2022_RMW_00080 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

 • 1.

  2022_RMW_00081 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan bij de budgetwijziging 2022 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 2.

  2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om  de personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast te stellen.

  Het vast bureau legt het ontwerp van personeelsbehoefte 2022 voor overleg voor aan de vakbonden.