Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

6.

2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
6.

2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

2022_RMW_00092 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd een laatste keer gewijzigd op 23 mei 2022. Naar aanleiding van de afschaffing van de overlegcommissie, moet het huishoudelijk reglement hieraan aangepast worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In alle artikelen van het huishoudelijk reglement waarin melding wordt gemaakt van de overlegcommissie, wordt dit vervangen door "verenigde commissie".

In artikel 61 wordt een zevende punt toegevoegd waarin de opdracht van de verenigde commissie wordt omschreven, met name: "Enkel wanneer het niet mogelijk is de algemene commissies te laten samenkomen ter voorbereiding van een gemeenteraad en/of raad voor maatschappelijk welzijn, bijvoorbeeld omwille van vakantieperiodes, kan op initiatief van de voorzitter van de raad een verenigde commissie samengeroepen worden."

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgelijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.

3.

2022_RMW_00078 - Aanvaarding van een algemeen legaat m.b.t. het gehele nalatenschap van wijlen een bewoner van een rust- en verzorgingstehuis - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd
3.

2022_RMW_00078 - Aanvaarding van een algemeen legaat m.b.t. het gehele nalatenschap van wijlen een bewoner van een rust- en verzorgingstehuis - Goedkeuring

2022_RMW_00078 - Aanvaarding van een algemeen legaat m.b.t. het gehele nalatenschap van wijlen een bewoner van een rust- en verzorgingstehuis - Goedkeuring
4.

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad en OCMW Gent zetten in op de opvang van Oekraïense burgers die hun land ontvluchten wegens de oorlog en in Gent terecht gekomen zijn. Er worden een aantal kleinschalige opvanglocaties voorzien, in Prinsenhof, Schoonmeersen, Ter Rive en binnenkort ook Seniotel. 

Het voormalig 'Seniotel', gelegen te 9000 Gent, Hofstraat 47, was tot juni 2022 in gebruik als huisvesting voor ouderen met een bepaalde mate van zelfredzaamheid (assistentiewoningen). Sinds juni 2022 staat het gebouw leeg en maakt het voorwerp uit van een verkoop- en herontwikkelingsprocedure. 

Het gebouw is samengesteld uit 45 afzonderlijke woonentiteiten, bureau, wasruimte, technische lokalen, restaurant/leefruimte en panoramisch terras. De individuele woonentiteiten zijn voorzien van een keuken en badkamer.

OCMW Gent wenst voormeld onroerend goed in huur te nemen en tijdelijk ter beschikking te stellen als kleinschalige opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Met de bewoners worden individuele gebruiksovereenkomsten opgemaakt.

Het gebouw wordt in huur genomen voor een periode van 7 maanden, ingaande op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023, met de mogelijkheid voor OCMW Gent om de overeenkomst te verlengen aan dezelfde voorwaarden voor een periode van min 1 tot maximum 6 maanden. Nadien is bijkomende verlenging mogelijk mits akkoord van de verhuurder.

De huurwaarde van het goed werd geschat op 25.000 EUR per maand door landmeter-expert Bart Vermeiren op 20 juni 2022.

Er werden onderhandelingen gevoerd met de eigenaar, waarbij een finaal akkoord kon bereikt worden rond een huurprijs van  26.500 EUR per maand, hetgeen binnen een aanvaardbare marge van 6% op schattingsverslag valt.   De huurprijs is verschuldigd vanaf 1 september 2022. Voor de maand augustus is er dus geen huur verschuldigd. Gedurende die maand kan OCMW Gent de nog noodzakelijke (inrichtings)werken uitvoeren. Vanaf september zal het gebouw effectief in gebruik kunnen genomen worden.

OCMW Gent zal 35 individuele woonentiteiten inrichten en ter beschikking stellen, goed voor 125 plaatsen.

De Vlaamse overheid subsidieert 1.000 EUR per plaats. De bewoners zullen een gebruiksvergoeding van 591 EUR dienen te betalen, en dat per woonentiteit (35 in totaal).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt de huurovereenkomst, te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0441.927.644 m.b.t. de huur van het 'Seniotel', gelegen te Gent, Hofstraat 47, voor de duur van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023 ter goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven
Dienst*  OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid
Budgetplaats A101000SE 
Categorie*
Subsidiecode VLU.OEK.2 
2022 106.000 
2023 53.000 
Totaal 159.000 


De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023. De huurvergoeding bedraagt 26.500 EUR per maand en is verschuldigd vanaf 1 september 2022. De totale huurvergoeding bedraagt 159.000 EUR.

Bijkomend zijn er ook volgende kosten, die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen:

De gevolgkosten worden als volgt geraamd voor de periode augustus 2022 t.e.m. februari 2023:

- Onroerende Voorheffing: 12.500 EUR;
- Elektriciteit-, gas- en waterverbruik: 81.637,50 EUR;
- Brandverzekering: 1.190 EUR.
Deze gevolgkosten worden voorzien binnen de budgetplaatsen A101000SE voor OCMW en 3555100SE voor Stad. 

De aanpassings- en inrichtingswerken worden geraamd op 186.047,50 EUR. De schoonmaak na werken wordt geraamd op 10.000 EUR. Het budget voor de aanpassings- en inrichtingswerken wordt voorzien binnen de voorziene enveloppe van de Stad (VLU.OEK).

De vergoeding voor begeleiding, geraamd op een bedrag van 361.222,78 EUR, maakt deel uit van aparte besluitvorming.

Voorgestelde uitgaven
€ 159.000,00
Overzicht van de inkomsten

Dienst*OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid

OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid

BudgetplaatsA101000SEA101000SE
Categorie*EE
SubsidiecodeVLU.OEK.2nvt
202283.33382.740
202341.66741.370
Totaal125.000
124.110


Vlaanderen heeft beslist een eenmalig bedrag van 1.000 EUR per aangeboden plaats te voorzien. Dit komt neer op 125.000 EUR (1.000 EUR x 125 aangeboden plaatsen). Dit is voor zowel de betaling van de huur, als voor infrastructurele en facilitaire dienstverlening.

De bewoners zullen een gebruiksvergoeding van 591 EUR per maand dienen te betalen, en dat per woonentiteit. Dit komt neer op een ontvangst van 124.110 EUR (591 EUR x 35 x 6 maanden).

De voorziene ontvangsten dekken ook een deel van de gevolgkosten, die in de tabel van de uitgaven niet zijn opgenomen.

Verwachte ontvangsten
€ 249.110,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de huurovereenkomst te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0441.927.644 met betrekking tot de huur van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hofstraat 47, voor de duur van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023.

5.

2022_RMW_00080 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00080 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2022_RMW_00080 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 - Goedkeuring

2022_RMW_00080 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9895).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

1.

2022_RMW_00081 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:28
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00081 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2022_RMW_00081 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

2022_RMW_00081 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan voor de planningsperiode 2020 t.e.m. 2025 van Stad Gent en OCMW Gent maakt opnieuw voorwerp uit van een aanpassing. Deze budgetwijziging wordt vooral gekenmerkt door het verwerken van de impact van een aantal exogene factoren zoals de effecten van de inflatieopstoot. Hierbij worden zowel korte- als langetermijneffecten verrekend op basis van de inzichten van betrokken diensten en bovenlokale instellingen zoals o.a. het Federaal Planbureau. Het bestuur heeft hierbij de nodige keuzes gemaakt om een meerjarenplan op te leveren dat financieel in evenwicht is en blijft de macro-economische vooruitzichten nauwgezet opvolgen om in de volgende aanpassing van het meerjarenplan bij te sturen waar nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 257 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Dit laatste is hier het geval. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd besproken en vastgesteld door het managementteam op 5 juli 2022.

Niet digitale bijlagen

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te vinden via het mia portaal

Activiteit

AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (budgetwijziging 2022) met titel 'Boek 1 - BW 2022 - Aanpassing MJP 20-25', zoals in bijlage toegevoegd, vast.

2.

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 12 juli 2022 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2022

Alle departementen hebben in functie van de budgetwijziging 2022 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2022 (B22) goedgekeurd op GR/RMW december 2021 en de personeelsbehoefte 2022 (W22): 

(VTE = voltijdse equivalenten)                   

 
GR/RMW dec 2021
GR/RMW sep 2022
Politiek bestuur
101,4 VTE
101,40 VTE
Reguliere personeelsbehoefte
5.859,85 VTE
5.867,1 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
199,64VTE
208,43VTE
Tewerkstellingsmaatregelen
597,25VTE
567,25VTE
Externe tewerkstelling
142,26VTE
134,56 VTE
Totaal
6.900,4 VTE
6.878,74 VTE


Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van 2022 (B22) naar 2022 (W22) daalt met 21,7 VTE.    

De meest significante wijziging bij W22 in 2022 is de volgende:


  • Tewerkstellingsmaatregelen -30VTE

  Dit is volledig toe te schrijven op het verminderen van art. 60 tewerkstelling. Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, gelet op corona, voor het jaar 2022 niet langer als realistisch ingeschat. Voor 2022 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met 30 VTE. Het beschikbare budget wordt heraangewend voor aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2022 en het tijdelijk inzetten van regulier personeel. 


Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.


Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W22 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2022. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het vast bureau geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

Adviezen
vakbonden ACV OD, VSOA en ACOD Gunstig advies

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 vervangt.