Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal extra raad enkel voor budgetbespreking en termijngebonden dossiers

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting


  Opening raad voor maatschappelijk welzijn

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. Ook laat hij weten dat naamafroeping niet langer nodig is. Nieuwe micro's met nieuw stemsysteem werden geïnstalleerd. De badge registreert de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. De voorzitter maakt de raadsleden er ook attent op dat ze na de zitting de badge moeten laten liggen.


  In memoriam Frans Baert

  Frans Baert werd geboren te Grembergen op 25 november 1925 en is overleden op 96-jarige leeftijd. In 1949 werd hij advocaat aan de Balie van Gent, was openingsredenaar en nadien voorzitter van de Vlaamse Conferentie van de Balie van 1965 tot 1967. Hij was stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten van 1979 tot 1981.

  Hij was vooral actief in de kamer en de senaat. Het was de periode van grote namen: lijsttrekkers waren toen Wilfried Martens, Frans Baert, Willy De Clercq, Jef Turf en Gilbert Temmerman.  Ook werkte hij actief mee aan de diverse grondwetherzieningen maar genoot over de politieke- en taalgrenzen heen groot gezag als verslaggever voor belangrijke wetten.

  Van 1971 tot 1984 was Frans Baert gemeenteraadslid van Gent. Anekdotisch kan worden vermeld dat, na een van zijn plezierige tussenkomsten in de gemeenteraad, het standbeeld van de Maagd van Gent van onder het stof werd gehaald en een plaats kreeg aan de toegangspoort van Gent aan het Zuidpark.

  Na het uiteenvallen van de Volksunie in 2001, koos Frans Baert voor Spirit.


  Afscheidswoordje Annelies Storms

  De voorzitter, de heer Sven Taeldeman, mevrouw Anneleen Van Bossuyt en de heer Fourat Ben Chikha spreken een woord van dank uit aan ontslagnemend raadslid en gewezen schepen, mevrouw Annelies Storms.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst, te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Hofstraat 47 voor de duur van 7 maanden, ingaande op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023, voor de inrichting als kleinschalige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen