Terug
Gepubliceerd op 29/08/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

extra raad enkel voor budgetbespreking en termijngebonden dossiers

 • Opening zitting

 • brieven gouverneur

 • 1.

  2022_GR_00693 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 2.

  2022_GR_00698 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast te stellen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte 2022 voor overleg voor aan de vakbonden.

 • 3.

  2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en Zuid, met focus op personen met een beperking, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9040 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro.  

 • 4.

  2022_GR_00695 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Oud-Gentbrugge met focus op mensen in armoede, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijk Oud-Gentbrugge met focus op mensen in armoede, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Cirq, Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.  

 • 5.

  2022_GR_00696 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Binnenstad met focus op mensen in armoede en jongeren, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijk Binnenstad met focus op mensen in armoede en jongeren, voor werkingsjaren 2022-2023 met de Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen  vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.  

 • 6.

  2022_GR_00740 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van  het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 (AMJP 2021-2025) van het AGB District09 goed te keuren. 

 • 7.

  2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2023. De wijziging betreft een stijging van het tarief.

 • 8.

  2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2023. De wijziging betreft een daling van het tarief.

 • 9.

  2022_GR_00691 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aangeduide leden in algemene commissies te vervangen.

 • 10.

  2022_GR_00692 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 en 28 juni 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 en 28 juni 2022.