Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

gemeenteraad
ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging 2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 70
  • Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikelen 464 tot en met 470/2
  • Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De aanvullende personenbelasting staat garant voor een groot deel van de jaarlijkse stedelijke ontvangsten. Het gemeenteraadsbesluit i.v.m. de aanvullende personenbelasting werd laatst goedgekeurd voor een periode 2020-2025, met een tarief van 6,9%.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college legt de vaststelling van het percentage inzake aanvullende personenbelasting ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Deze ontvangsten zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de algemene werking van de Stad. De administratiekosten op de inning van de aanvullende personenbelasting bedraagt 1% van de ontvangsten.

In het kader van de meerjarenplanning 'Budgetwijziging 2022' wordt voorzien in een minopbrengst in de aanvullende personenbelasting. Er wordt een tarief voorgesteld van 6,5% vanaf 2023. Deze ingreep gaat bovendien gepaard met een lastenstijging op onroerende eigendommen (opcentiemen op onroerende voorheffing) die op dezelfde dag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Artikel 4 houdende de inwerkingtreding wordt opgeheven, nu de inwerkingtreding wordt bepaald in het gemeenteraadsbesluit.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Bestuur en Verbonden Rechtspersonen
Budgetplaats 7301000 
2023 -5.054.221
2024 -5.290.316
2025 -5.503.694
2026 -5.694.122
2027 -5.890.453
Totaal -27.432.806

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' als volgt:

Het aanslagjaar 2020 wordt vervangen door 2023

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' als volgt:

Het tarief van 6,9% wordt vervangen door 6,5%.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 3

Heft artikel 4 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' op.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement