Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

gemeenteraad
ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging 2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170
  • Het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464,1°
  • Het Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4
  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017,artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opcentiemen op de onroerende voorheffing staan garant voor een groot deel van de stedelijke jaarlijkse ontvangsten. De verwerking en inning gebeurt door de Vlaamse Belastingdienst. (VLABEL). Het laatst goedgekeurd Gemeenteraadsbesluit werd goedgekeurd voor de periode 2020-2025, met een tarief van 913 opcentiemen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De ontvangsten van de onroerende voorheffing zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de algemene werking van het stadsbestuur. De onroerende voorheffing is een van de belangrijkste ontvangstenpijlers van de Stad Gent.

In het kader van de meerjarenplanning 'Budgetwijziging 2022' wordt voorzien in een meeropbrengst in de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Er wordt een tarief voorgesteld van 1.088 opcentiemen vanaf 2023. Deze ingreep gaat bovendien gepaard met een lastenverlaging op arbeid (aanvullende personenbelasting) die op dezelfde dag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Artikel 3 houdende de inwerkingtreding wordt opgeheven, nu de inwerkingtreding wordt bepaald in het gemeenteraadsbesluit.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Bestuur en Verbonden Rechtspersonen 
Budgetplaats 7300000 
2023 22.871.793 
2024 24.506.991 
2025 25.582.652 
202626.184.450
202726.791.610
Totaal 125.937.496 

Verwachte ontvangsten

€ 125.937.496,00

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 1 van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' als volgt:

"Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 heft de Stad Gent 1.088 opcentiemen op de onroerende voorheffing."

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 2

Heft artikel 3 van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' op.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement