Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_AM_00011 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Onderzoek en toepassing progressieve tarifering

gemeenteraad
ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:46
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AM_00011 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Onderzoek en toepassing progressieve tarifering

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 3
Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 39
Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karla Persyn, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AM_00011 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Onderzoek en toepassing progressieve tarifering 2022_AM_00011 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Onderzoek en toepassing progressieve tarifering

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De originele wijziging van dit reglement kwam tot stand als gevolg van een budgetwijziging en kadert binnen een "sociale taxshift". Onderstaande artikels dragen bij tot een sociaalrechtvaardige verdeling van de vernoemde lasten en zorgen bijgevolg voor een billijke sociale belastingverschuiving.

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

ma 05/09/2022 - 16:50

Initiatiefrecht

Artikel 1

Stad Gent onderzoekt de haalbaarheid om een belastingreglement uit te werken met een progressief tarief. Daarbij wordt een aparte progressieve tarifering ontwikkeld binnen de categorie burgers en idem binnen de categorie bedrijven.

Artikel 2

Indien progressieve tarifering mogelijk blijkt wordt deze ook toegepast op dit belastingreglement en wordt artikel 1 van "2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging" vervangen door de progressieve tarifering.