Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 03/06/2022 - 10:30 Virtueel-via Microsoft Teams

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
  • In de beleidsnota Cultuur 2020 - 2025 is de ambitie opgenomen om vanuit de Stad Gent te kandideren voor de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2030, als BelgiĆ« aan de beurt is. Zoals voorzien in de beleidsnota is in 2021 een projectstructuur opgezet, er is een eerste en tweede inhoudelijke verkennende fase gelopen samen met de sector en de Gentenaars. De resultaten hiervan zijn gedeeld op 31 mei ll. onder de vorm van een Open Forum. Nu wordt aan de gemeenteraad het principebesluit voorgelegd om als Stad Gent de vzw Gent2030 op te richten en erin deel te nemen. De ontwerpstatuten worden tijdens de zomer van 2022 besproken met de partners stichtende leden. Het definitieve dossier tot oprichting wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


Publicaties

Besluitenlijst