Terug college van burgemeester en schepenen

Wed 08/06/2022 - 08:30 Virtueel-via Microsoft Teams

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Publicaties

Besluitenlijst