Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00499 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Nieuw verkeersbord

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00499 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Nieuw verkeersbord 2022_MV_00499 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Nieuw verkeersbord

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Schepen Watteeuw heeft een nieuw verkeersbord geïntroduceerd. Dit heeft tot gevolg dat ook de wegcode aangepast diende te worden. 

Het zal echter zaak zijn voor de politie om ook voldoende te controleren. Autobestuurders of fietsers die de parking niet tijdig verlaten, riskeren een boete van 58 euro. Een autobestuurder en zijn of haar voertuig kunnen snel geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld aan de hand van de nummerplaat. Voor een fietser en zijn of haar fiets ligt dat heel wat moeilijker.

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 21/09/2022 - 15:41

Toelichting

Op welke manier zal de gebruiker van een fiets die de parking niet tijdig verlaten heeft, geïdentificeerd en beboet kunnen worden? 

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw Persyn,

Ik apprecieer dat u denkt dat de wegcode speciaal voor mij aangepast werd, maar dat is natuurlijk niet zo. De wegcode wordt sowieso aangepast door minister Gilkinet, en wij hebben vanuit Gent enkele voorstellen gedaan, waaronder deze. Ik ben hier zeer blij mee, omdat het een probleem oplost dat we bijvoorbeeld in schoolomgevingen vaker hebben. De ruimte is er vaak beperkt. Overdag willen daar zeer veel fietsers parkeren, na de kantooruren vooral chauffeurs.

In eerste instantie zullen we flexparkeerplaatsen voorzien in de Theresianenstraat en de Gravin Johannastraat, niet toevallig in de omgeving van twee scholen. In deze straten hebben we momenteel namelijk al flexparkeerplaatsen. Gezien de bebording zoals opgenomen in de wegcode toen nog niet bestond, heeft het college op respectievelijk 31 oktober 2019 en 1 oktober 2020 beslist om hier een periodieke parkeermaatregel in te voeren door de onderborden in het begin en het einde van de zomervakantie manueel te wisselen. Hierdoor kunnen deze parkeerplaatsen in de periode september – juni gebruikt worden voor fietsparkeren en in de periode juli-augustus voor autoparkeren. 

Met de nieuwe borden zullen we kunnen werken met een nacht- (autoparkeren) en dagregime (fietsparkeren). Nu we weten dat de borden er mogen komen gaan we de exacte modaliteiten van de signalisatie en eventuele bijhorende maatregelen kunnen vastleggen. We gaan ook goede afspraken maken met de politie rond de handhaving hierop. De politie geeft alvast aan zich te zullen bevragen bij andere politiezones over hoe men dit best kan handhaven.

Fietsen die achtergelaten worden op plekken waar dat niet mag riskeren opgehaald te worden door de Fietsambassade. Dat is hier niet anders dan op andere plekken waar zij niet mogen staan.

Bij achtergelaten auto’s kan er geverbaliseerd of getakeld worden.

wo 28/09/2022 - 10:08