Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00516 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Verkeersveiligheid Basisschool De Wijze Eik – Mariakerke

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00516 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Verkeersveiligheid Basisschool De Wijze Eik – Mariakerke 2022_MV_00516 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Verkeersveiligheid Basisschool De Wijze Eik – Mariakerke

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De verkeerssituatie rond de schoolpoort van basisschool De Wijze Eik te Mariakerke kan veiliger gemaakt worden. 

Voor de schoolgaande kinderen die met de fiets komen, zijn er geen fietspad of fietssuggestiestroken voorzien, wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Tijdens het afzetten en ophalen van kinderen zijn er aan en rond de schoolpoort onvoldoende fietsenstallingen. Een mogelijke oplossing zou het nieuwe verkeersbord kunnen zijn, waardoor enkele parkeerplaatsen in bepaalde tijdsloten voorbehouden zijn voor de fiets i.p.v. de auto.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 14:16

Toelichting

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

  1. Welke oplossingen ziet de schepen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers rond deze school te verbeteren?
  2. Welke maatregelen voorziet de schepen op korte en lange termijn om de veiligheid van fietsende en wandelende schoolkinderen in dit stuk van de Eeklostraat te verbeteren?
  3. Hoe staat de schepen tegenover het idee om enkele parkeerplaatsen vlak aan de schoolpoort overdag te voorzien voor fietsen d.m.v. het nieuwe verkeersbord?
  4. Het zebrapad vlakbij de schoolpoort geeft momenteel uit op een boom, wat de doorgang bemoeilijkt voor overstekende schoolkinderen. Hoe staat de schepen tegenover de vraag om het zebrapad te verplaatsen?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord.

Geachte mevrouw Herman, geachte heer De Roo,

We zijn ons bewust van de situatie ten hoogte van De Wijze Eik, het mobiliteitsbedrijf kreeg ook de opdracht om dit op korte termijn aan te pakken.

Er vond grondig onderzoek plaats, onder andere met camera’s, en er was ook overleg van de scholenconsulenten met de school.

We gaan de situatie hier dan ook grondig aanpakken

In de eerste helft van volgend jaar zullen er verschillende maatregelen komen:

  • Er komen fietssuggestiestroken in de Eeklostraat.
  • De parkeerplaatsen voor de ingang worden inderdaad geschrapt. Zo creëren we meer ruimte en een meer overzichtelijke ruimte, om de schoolpiek goed te laten verlopen. 
  • Er zullen paaltjes geplaatst worden om foutparkeren tegen te gaan 
  • Ook de oversteek willen we beveiligen door daar parkeerplaatsen te schrappen en beter in te richten. Zo bevorderen we de zichtbaarheid en zorgen we voor meer opstelruimte. 
  • Het snelheidsregime op de Groenestaakstraat zal worden aangepast naar 30 km/u, om zo de oversteekbaarheid te verbeteren. Enkel van dit onderdeel is de timing nog niet gekend.

Dus ja, we pakken deze schoolomgeving aan, en het goede nieuws is dat dit begin volgend jaar gepland staat.

 

wo 28/09/2022 - 10:19