Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00510 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: waterkraantje aan publieke urinoirs

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:40
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00510 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: waterkraantje aan publieke urinoirs 2022_MV_00510 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: waterkraantje aan publieke urinoirs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Gent telt tal van publieke urinoirs.

Sommige urinoirs zijn inpandig in publiek sanitair andere staan op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld op Drongenplein, Ledebergplein, …..

Bij deze op het openbaar domein is er geen mogelijkheid om uw handen te wassen, in het kader van de hygiëne is dit nochtans wenselijk.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 13:10

Toelichting

Hoe staat de schepen hier tegenover ?

Bestaat er een mogelijkheid om een kraantje te voorzien in de nabijheid van die urinoirs ?

Bespreking

Antwoord

Geachte raadslid Peeters, 

 

Dank voor uw vraag. Het antwoord heb ik samen met schepen Watteeuw opgesteld omdat de vraag zich op het kruispunt van onze bevoegdheden bevindt. 

Het inpandig publieke sanitair wordt door ons departement FM beheerd, onder mijn bevoegdheid. Daar bieden we de gebruikers op vandaag al mogelijkheden om de handen te wassen. De urinoirs op het publieke domein waarnaar u in de vraag verwijst, worden door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen beheerd, onder de bevoegdheid van schepen Watteeuw. 

Schepen Watteeuw laat me weten dat er deze legislatuur geen budgetten voorzien zijn om het aanbod van de urinoirs op publiek domein te veranderen. Er zijn 90-tal zulke urinoirs verspreid over onze stad op 61 locaties. Bijna allen werken ze zonder water, en liggen de leidingen die hiervoor nodig zouden zijn niet klaar. Het installeren van kraantjes op elke plek zou dus een vrij grote investering betekenen en die middelen zijn dus niet voorzien in het meerjarenplan. 

Onder impuls van voormalig schepen Annelies Storms werd eind 2021 een ambitieus beleidskader voor het publiek sanitair opgesteld. Dat beschrijft het ideale aanbod van openbare toiletten in de Stad. Jammer genoeg heb ik bij de start van mijn mandaat vastgesteld dat aan dat ambitieuze plan geen middelen werden toegewezen. We roeien dus met de riemen die we hebben om stap voor stap de goede richting uit te blijven gaan. We blijven gaan voor kwalitatief en gratis publiek sanitair in onze stad en in de deelgemeenten. 

Op vandaag bieden we 122 volwaardige inpandige openbare toiletten aan verspreid over 19 locaties. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen toiletblokken toegankelijk in musea, welzijnsbureaus, dienstencentra, bibliotheken en dergelijke verspreid over 57 locaties, allen aangeduid op de Plaskaart van de Stad. Er staan ook een aantal projecten op stapel die binnenkort voor een uitbreiding van het inpandig publiek sanitair zullen zorgen. Op al die plekken kunnen alle bezoekers van de Stad terecht om hun handen te wassen.

vr 30/09/2022 - 08:14